Erasmus Anadolu'dan Avrupa'ya Kültür Köprüsü Projesi Personel Eğitim Alma Hareketliliği Yedek Listeden Asil Listeye Geçme Hakkı Kazanan Personel Listesi

ERASMUS+ ANADOLU'DAN AVRUPA'YA KÜLTÜR KÖPRÜSÜ PROJESİ

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

YEDEK LİSTEDEN ASİL LİSTEYE GEÇME HAKKI KAZANAN PERSONEL LİSTESİ

Erasmus+ Programı kapsamında, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğü’nde TÜMSİAD, Hitit Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ortaklığıyla yürütülen ve 2016 yılında kabul edilen  “Anadolu'dan Avrupa'ya Kültür Köprüsü” konsorsiyum projesi kapsamında kullanılmamış olan kontenjanlar bulunmaktadır.

Bu doğrultuda aynı proje kapsamında daha önceden başvuru yapmış olup yedek listede yer alan personelden, ilgili projeden hibeli olarak yararlanmamış olan idari personelin hibelendirilmesi AYBÜ Erasmus Komisyonu tarafından uygun görülmüştür. Yapılacak işlemler hakkında aşağıdaki listede adı geçen personele e-posta yolu ile bilgi verilecektir. Söz konusu personelin  30.05.2018 tarihine kadar faaliyetlerini tamamlamaları zorunlu olduğundan faaliyetlerini gerçekleştiremeyecek olanların 20.04.2018 tarihine dek ofisimizi bilgilendirmeleri gerekmektedir.

- Yedek Listeden Asile Geçme Hakkı Kazanan Personel Listesi

AYBÜ Erasmus Koordinatörlüğü

(13.04.2018)