2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hibeli 2.Yedek Liste

2018-2019 akademik yılı güz dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvurusu yapmış olup yedek listeden asil listeye geçerek hareketliliğe katılacak 2. Grup öğrenciler AYBÜ Erasmus Komitesi tarafından değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda hibeli öğrenci listesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Sosyoloji bölümünde asil olarak belirlenen ancak hakkından feragat eden öğrencinin yerine aynı bölümde sıradaki yedek öğrenci de hakkını kullanmak istemediği ve yedekte başka bir öğrenci olmadığı için ilgili kontenjan aynı fakülte içinde en yüksek puana sahip 1 öğrenciye verilmiştir. Buna göre II. Öğretim Psikoloji bölümünden bir öğrenci asil olarak belirlenmiştir. 

Asil olarak belirlenen öğrencinin hakkından feragat etmek istemesi halinde en geç 13 Nisan 2018 saat 16.30’a kadar dilekçe ile birimimize başvuru yapması gerekmektedir. Asil olarak belirlenen öğrencinin bundan sonra yapacağı işlemlerin anlatılacağı Oryantasyon Toplantısı’nın tarihi, saati ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

Yapılacak İlk İşlemler:

- Asil olarak belirlenen öğrencinin başvuru ilanının özellikle “Gerekli Hükümler ve Başvuru Koşulları”, “Hibelerin Ödenmesi” ve “Gerekli Belgeler ve İşlemler” bölümlerini tekrar okuması tavsiye edilmektedir.

- Başvuru ilanında da belirtildiği gibi asil olarak seçilmiş öğrenci sadece başvuru formunda belirttiği üniversitelerden birine yerleşebilecektir. Formda belirtilmeyen üniversitelere yerleşme talebi kabul edilmeyecektir. 

- Asil olarak belirlenen öğrencinin, tercih ettiği üniversitelerin ilgili Erasmus internet sayfalarını incelemesi ve başvuru yöntem ve tarihlerini öğrenmesi gerekmektedir. Ayrıca, başvuru ilanında belirtildiği üzere öğrencinin gitmek istediği üniversitelerin ders içeriklerini dikkatli bir şekilde incelemesi ve ders seçimi konusunda bölüm Erasmus koordinatörü ile görüşmesi önerilmektedir. Bölüm koordinatörleri listesine http://ybu.edu.tr/dib/custom_page-415-koordinatorler.html bağlantısından erişilebilmektedir. Listede değişiklik olmuş olması halinde bölüm sekreterlikleri ile görüşülerek bölüm Erasmus koordinatörü öğrenilebilir. Karşı üniversitelere öğrenci bildirimleri (nomination) Koordinatörlüğümüz tarafından yapılacaktır. Akabinde başvuru işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından takip edilecektir. Başvuru tarihlerinin kaçırılması durumunda hakkınızın yanacağını lütfen dikkate alınız.

- Bundan sonra yapılacak işlemlerin ve hazırlanacak belgelerin anlatılacağı Oryantasyon Toplantısı’nın tarihi, saati ve yeri web sitemizde duyurulacaktır. Düzenlenecek Oryantasyon Toplantısı’na katılmak zorunludur.

- Tüm bilgilendirmeler için resmi iletişim kanalımız web sayfamız ve başvuru formlarınızda sunduğunuz e-posta adresiniz olacaktır. Bu nedenle lütfen web sayfamızı ve e-posta adreslerinizi sık sık kontrol ediniz.

* Liste için tıklayınız.

AYBÜ Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğü (10.04.2018)