Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Sonucu

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Sonuçları

Birimimize yapılan kısmi zamanlı öğrenci başvuruları ve akabinde gerçekleştirilen mülakatlar neticesinde aşağıda adı geçen öğrencimizin kısmi zamanlı olarak birimimizde çalışması uygun görülmüştür.

- Hasan BAYRAM

Saygılarımızla,

Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğü