Erasmus Programı Kapsamında Yurt Dışına Staj Yapmak Üzere Öğrenci Gönderilecektir

Erasmus Programı kapsamında yurt dışına staj yapmak üzere öğrenci gönderilecektir

2014 akademik yılı Yaz döneminde (2013-2014 bütçesinden) Erasmus Programı kapsamında yurt dışına staj yapmak üzere gönderilecek öğrenciler için yapılacak seçim işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde takvime bağlanmıştır.

06 Ocak 2014 Pazartesi

Başvuruların başlama tarihi

4 Nisan 2014 Cuma

Başvuruların son günü

8 Nisan 2014 Salı

Erasmus Dil Sınavı (EDS) Sınav Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından Saat 10.00'da Yapılacaktır.

Web Sitemizden Duyurulacaktır.

Asil-yedek öğrenci listelerinin ilanı

*Dil sınavının telafisi veya tekrarı olmayacaktır.

 

Başvuru Şartları

1. Türk veya yabancı uyruklu fark etmeksizin, önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesindeki tüm Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri Erasmus Yerleştirme Programına başvurabilecektir
 

2. Başvuru yapacak Lisans öğrencilerinin en azından birinci dönemlerini tamamlamış olması gerekmektedir
 

3. Başvuru yapacak öğrencilerin Akademik not ortalamasının önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20/4,00; yüksek lisans ve doktora öğrencileri içinse en az 2,50/4,00 olması gerekmektedir.
 

4. Değerlendirme puanı olan Erasmus Değerlendirme Puanı (EDP): %55 oranında  (CGPA )ANO (Agırlıklı Not Ortalaması) ve %45 oranında EDS puanından oluşmaktadır. EDS notu belirleyici bir puan kıstası olduğu için TOEFL, IELTS vb. skorlar EDS puanı yerine geçemeyecektir.

5.Programa katılabilecek öğrenci sayısı Ulusal Ajans'ın (UA) Üniversitemize tahsis ettiği hibeyle sınırlı olacaktır. Bu hibe miktarı henüz açıklanmamıştır. Bu yüzden Staj yapacak öğrenci sayısı başarı sırasına göre hibeler açıklandıktan sonra belirlenecektir.

6.Başvuran öğrencilerin daha önce Erasmus Yerleştirme (staj) Hareketliliği faaliyetinden hibeli olarak faydalanmamış olunması gerekmektedir. Erasmus Öğrenim Programı kapsamında daha önceden faaliyette bulunan öğrenciler bu kapsama girmeyip, başvuru yapabileceklerdir. Daha önce Erasmus Yerleştirme (staj) Programından hibeli olarak yararlanan öğrencilerimiz bu defa hibesiz olarak programa katılabileceklerdir.
 

7. Şu kurumlarda yapılacak stajlar kabul edilmeyecektir: 
        • AB kurumları ve AB ajansları, 
        • AB programlarını yürüten ve bu amaçla hibe kullanan kurumlar, 
        • Yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerimiz.

 

8.  Asgari faaliyet süresinin her öğrenci için 3 aydır ve bu süre tamamlanmadan programı terk eden öğrencilerin aldıkları tüm hibeyi iade etmesi gerekmektedir. Azami faaliyet süresi tüm öğrenciler için 12 ay olmakla beraber programdan daha fazla öğrencinin faydalanabilmesi açısından bu süre sınırlandırılabilecektir.
 

9. Programa başvuran öğrenciler Erasmus Değerlendirme Puanlarına (EDP) ve fakülte/Enstitü/Yüksekokul farklılığına dikkat edilerek seçilecektir
 

10. İstendiği takdirde dileyen öğrenciler maddi destekten feragat ederek programa katılabilecektir. Kurumumuza Ulusal Ajans (UA) tarafından ayrılan Erasmus hibesi yetmediği için programa katılamayan öğrenciler dilerse "Sıfır Hibeli Erasmus Öğrencisi" statüsünde, hibe almadan kendi imkânlarıyla programa katılabileceklerdir.
 

11. Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için Ulusal Ajans'ın belirlediği aşağıdaki tabloya göre aylık (2012-2013) maddi destek verilecektir. 

12. Staj ile ilgili yapmanız gerekenler için lütfen STAJ YOL HARİTASI ’nı inceleyiniz.

ÜLKE

3 Ay

2 Ay

2 Ay Üstü

ÜLKE

3 Ay

2 Ay

2 Ay Üstü

Aylık Hibe

Toplam Hibe

Haftalık Hibe

Aylık Hibe

Toplam Hibe

Haftalık Hibe

Almanya

425 €

680 €

85 €

İsveç

531 €

850 €

106 €

Avusturya

476 €

762 €

95 €

İtalya

477 €

763 €

95 €

Belçika

448 €

717 €

90 €

Letonya

333 €

533 €

67 €

Bulgaristan

281 €

450 €

56 €

Litvanya

325 €

520 €

65 €

Çek Cumh.

377 €

603 €

75 €

Lüksemburg

448 €

717 €

90 €

Danimarka

601 €

962 €

120 €

Macaristan

355 €

568 €

71 €

Estonya

339 €

542 €

68 €

Malta

368 €

589 €

74 €

Finlandiya

535 €

856 €

107 €

Polonya

345 €

552 €

69 €

Fransa

520 €

832 €

104 €

Portekiz

381 €

610 €

76 €

Hollanda

466 €

746 €

93 €

Romanya

312 €

499 €

62 €

İngiltere

602 €

963 €

120 €

Slovakya

358 €

573 €

72 €

İrlanda

489 €

782 €

98 €

Slovenya

401 €

642 €

80 €

İspanya

438 €

701 €

88 €

Yunanistan

425 €

680 €

85 €

 

 

Başvuru Formu

 

 

İletişim

Damla BÜLBÜLOĞLU, Birim Koordinatörü

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğü

Çankırı cad. Çiçek sokak. No: 3 Kat 2

Ulus Altındağ Ankara

Tel: 0 312 324 155 Dahili Tel: 2907