ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Geçmişten Geleceğe...

Yapılan Sempozyumlar

  Anasayfa › Sempozyumlar › Yapılan Sempozyumlar  

Sempozyumlar

"Genel Tıp Uygulamalarında Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin Yeri"  Sempozyumu (19-20 Ekim 2016)

Sykes-Picot gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu (01-02 Aralık 2016)


Tüm Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu (10-12 Eylül 2015)
Uluslararası Yıldırım Bayezid Han Sempozyumu (23-25 Ekim 2015)
II. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu (26 Kasım 2015)
II. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu (27 Kasım 2015)

Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Sempozyumu (18-19 Nisan 2015 )

Uluslararası Suriye Sempozyumu (24-26 Nisan 2015)
Ankara Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Sempozyumu (25 Nisan 2015)
Sayın Cumhurbaşkanımızın Himayesinde Hukuk Fakültesi Uluslararası Sempozyumu (08 Mayıs 2015)
Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu ve I. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası  Sempozyumu
Tarihsel Veriler Temelinde 100. Yılında 1915 Olaylarına Hukuki Bakış Sempozyumu
10. Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu (Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri) Sempozyumu


Uluslararası Hindistan' da Türkler ve Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu (09-10 Ocak 2014)
Çocuk Evlilikler Sempozyumu Gerçekleştirildi (7 Mart 2014)
Unutulan Kıta Afrika ve Türkler Sempozyumu (20-21 Mart 2014 )
Kıkırdak Tedavisinde Son durum ve Gelişmeler (25-26 Nisan 2014)
Birlikte Yaşamak Sempozyumu (25-26 Nisan 2014 )
Alman Kanser Araştırma Merkezi, DKFZ’nin Ziyaretleri ve Kanser Sempozyumu (22-25 Mayıs 2014)


IV. Örgüt Kuramı Çalıştayı ( 8 - 9 Şubat 2013 )
Meslek Hastalıkları Çalıştayı ( 17 Ocak 2013 )
Avrupa Ortak Araştırma Merkezi(JRC) TÜBİTAK İşbirliği Konferansı ( 28 Şubat 2013 )
Tarih Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur ? ( 13 Mart 2013 )
1. Psikiyatri Günleri - Yaşlıya Bakış ( 26 Nisan 2013 )
Ankara Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Sempozyumu ( 27 Nisan 2013 )
10. Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu (Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri) Sempozyumu ( 26 - 27 Nisan 2013 )
Türkiye Eğitim Yöneticileri Sempozyumu ( 13 Mayıs 2013 )
Multinational Energy and Value Conference ( 15-18 Mayıs 2013 )
1. Ulusal Doğum Sempozyumu ( 20 Mayıs 2013 )
Türk Alman İş Hukuku Sempozyumu 07 Haziran 2013 )
I.Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı (14-16 Haziran 2013 )
Dünya Geriatri Hemşireliği Zirvesi Workshop ( 12 Haziran 2013 )
Çalışan Hakları ve Güvenliği Sempozyumu 4 Temmuz 2013 )
IHES-2012 Uluslararası Yükseköğretim Sempozyumu ( 17 - 19 Ekim 2013 )
Uluslararası 8. İstatistik Kongresi ( 27 - 30 Ekim 2013 )
Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu  (16-17 Kasım 2013)


Kanun Festivali ve Sempozyumu ( 3-4 Ekim 2012 )
I st International Nursing Simulation Conference ( 9 Ekim 2012 )
4.Sağlık Kurultayı ( 17 - 21 Ekim 2012 )
Ulusal Açık Erişim Çalıştayı ( 8-9 Kasım 2012 )
Geçmişten Günümüze Ankara Halk Müziği Sempozyumu ( 10 Aralık 2012 )
Mevlana, Hukuk ve İnsan Hakları Konferansı ( 10 Aralık 2012 )