Ağ ve Sunucu Yönetimi Birimi

Uğur ÖZDEMİR     Mühendis
E-Mail uozdemir@ybu.edu.tr
Tel   0312 906 12 17
Görev Yeri Milli İrade Binası

 

Ahmet Emin BAKTIR Araştırma Görevlisi
E-Mail aebaktır@ybu.edu.tr
Tel   0312 906 12 21
Görev Yeri Milli İrade Binası

 

 

Ahmet Esad TOP   Araştırma Görevlisi
E-Mail aetop@ybu.edu.tr
Tel   0312 906 12 11
Görev Yeri Milli İrade Binası