Bakanlar Kurulu Kararları

2007/11617 sayılı IMT-2000/UMTS Altyapı ve Hizmetlerine İlişkin Yetkilendirme Planına yönelik  Bakanlar Kurulu Kararı
(16.02.2007 tarih ve 26436 sayılı Resmi Gazete)

2000/1598 Sayılı Karar (TK Personelinin mali ve sosyal hakları HK)

2000/1230 Sayılı Karar (TK Personelinin mali ve sosyal hakları HK)

2000/1006 Sayılı Karar (TK Personelinin mali ve sosyal hakları HK)

2000/1004 Sayılı Karar (TK Kurul Başkan ve Üyelerinin ücret ve mali hakları HK.)

2007/11616 sayılı IMT-2000/UMTS Altyapı ve Hizmetlerine İlişkin Yetkilendirme Asgari Değerlerinin belirlenmesine yönelik Bakanlar Kurulu Kararı
(16.02.2007 tarih ve 26436 sayılı Resmi Gazete)

05.04.2006  Tarih ve 2006/10318 Sayılı Farklı Yayın Ortamları ve Teknolojisi Kullanılarak Yapılan Sayısal Yayıncılığın (DVB-T, DVB-S, DVB-C) Karasal Sayısal Vericiler Üzerinden Ülkemizdeki Yerleşim Alanlarının Tamamını Kapsayacak Şekilde Sunulmasına Yönelik Hizmetlerin, 5369 Sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinde Yer Verilen Evrensel Hizmet Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar
(27.04.2006 tarih ve 26151 sayılı Resmi Gazete)

13.02.2006 Tarih ve 2006/10038 Sayılı Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı da Dahil Olmak Üzere Bilgi Teknolojilerinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Hizmetlerin, Evrensel Hizmet Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar
(28.02.2006 tarih ve 26094 sayılı Resmi Gazete)

2002/3729 Sayılı Karar (657 sayılı Devlet Memurlarının ek gösterge rakamları HK)

2002/3546 Sayılı Karar (657 sayılı Devlet Memurlarının ek gösterge rakamları HK)

30.10.2001 tarih ve 2001/3359 sayılı Telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin değerlerinin belirlenmesi hususunda Karar
(27.12.2001 Tarih ve 24623 Sayılı Resmi Gazete)


Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:

9/11/2005 Tarih ve 2005/9659 Sayılı  Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

24/10/2005 Tarihli ve 2005/9579 Sayılı Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 30/10/2001 Tarihli ve2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

5/10/2005 Tarihli ve 2005/9508 Sayılı Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 30/10/2001 Tarihli ve2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik yapılmasına İlişkin Karar

12/12/2005 Tarihli ve 2005/9810 Sayılı Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 30/10/2001 Tarihli ve 2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

29.12.2003 tarih ve 2003/6689 sayılı Telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerlerinin belirlenmesine ilişkin Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar

30/9/2003 Tarih ve 2003/6247 Sayılı  Telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerlerinin belirlenmesine ilişkin 30/10/2001 tarihli ve 2001/3359 sayılı Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulmasına İlişkin Karar

2006/11430 Sayılı Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 30/10/2001 Tarihli ve 2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar