Bakanlar Kurulu Kararları

Değişiklikler / İlgili Dökümanlar:
9/11/2005 Tarih ve 2005/9659 Sayılı  Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
24/10/2005 Tarihli ve 2005/9579 Sayılı Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 30/10/2001 Tarihli ve2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
5/10/2005 Tarihli ve 2005/9508 Sayılı Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 30/10/2001 Tarihli ve2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik yapılmasına İlişkin Karar
12/12/2005 Tarihli ve 2005/9810 Sayılı Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 30/10/2001 Tarihli ve 2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
29.12.2003 tarih ve 2003/6689 sayılı Telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerlerinin belirlenmesine ilişkin Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar
30/9/2003 Tarih ve 2003/6247 Sayılı  Telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerlerinin belirlenmesine ilişkin 30/10/2001 tarihli ve 2001/3359 sayılı Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulmasına İlişkin Karar
2006/11430 Sayılı Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar
Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 30/10/2001 Tarihli ve 2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar