Hakkımızda

Destek Birimlerimiz:

Ağ ve Sunucu Yönetimi Birimi

Bu birim, üniversitemizin ağ altyapısının kurulmasını, işletilmesini, mevcut ağ sisteminin yönetimini, denetimini yapar ve ağın geleceği ile ilgili projeler üretir. Yapısal kablolama, yerel ağ kurulumu, mevcut ağın yönetimi, denetimi ve ağın geleceği ile ilgili projeler üretir. Kullanıcılara internet imkânı verilmesi için gerekli altyapı, donanım, yazılım ve bilgi desteği sağlar.

Başkanlığımızın ev sahipliği yaptığı tüm sunucu bilgisayarları ve temel internet servislerini (DNS, FTP, WEB, E-POSTA, WEBMAIL, PROXY, vb.) işletir, günceller ve yedeklemesini yapar. Sunucu bilgisayarlar üzerinde çalışan veritabanı, programlama dili derleyici gibi yazılımların ihtiyaç, tespit, kurulum ve yönetimini yapar.

Web Uygulamaları ve Yazılım Birimi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi web sayfasının yapılandırılması ve güncellenmesi, Akademik ve İdari Birimler ile Organizasyonlara yönelik web sayfası oluşturulması, Akademik ve İdari Personel web sayfalarına teknik destek sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yönetim sistemleri çerçevesinde çalışan uygulamaların, veritabanı ve uygulama sunucularının bakım, yedekleme ve idaresi ile bu sistemlerin Bilgi İşlem Dairesi tarafından idare edilen diğer sistemlerle eş güdümü konusunda faaliyet gösterir.

Teknik Hizmetler Birimi

Üniversitemiz demirbaşına kayıtlı tüm bilgisayar, yazıcı ve donanımların bakım, onarım ve kurulumunu yapar. Tüm bilgisayarlara genel ve özel programlarının kurulmasını sağlar. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı içerisinde kullanılacak tüm teknolojik cihazları ihtiyaca göre belirler. Başkanlığımız tarafından tedarik edilen donanımlara ait sarf malzemelerin gelen talepler doğrultusunda dağıtımını sağlar. Kurumsal Yazılım Sistemleri tamamlama ve bütünleştirme çalışmaları kapsamında Yönetim Sistemleri eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve Yönetim Sistemlerinin devamlılığı için birim desteklerinin sürdürülmesini sağlar.

İdari ve Mali İşler Birimi

Kurum içi veya ilişkide bulunduğumuz kurum ve kuruluşlarla (Ulaknet, Telekom, Şirketler,  v.b.) birlikte yürütülen işlerde iletişim, personel işlemleri, yazışmalar, başkanlığa ait bütçe, ayniyat, satın alma ve ihale aşamalarının takibi, taşınır kayıt işlemleri faaliyetlerini yerine getirir.