Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
|

BAP PROJE KABUL

Sevda AKKAYA

Mühendis

  Görev Yeri: Ulus Yerleşkesi

  saygun@ybu.edu.tr

  +90 906 1373