Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
|

BAP KOORDİNATÖRÜ

 
Vahit DOĞAN

  Görev Yeri: Ulus Yerleşkesi

  vdogan@ybu.edu.tr

  +90 906 1374