Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
|

Genel Tanıtım

                                                                                                                                                                   

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Projeler Ofisi, ulusal  kurumlar tarafından finanse edilen özellikle AYBÜ bilimsel araştırma  TÜBİTAK ve SANTEZ projeleriyle ilgili  tüm üniversite akademik/idari birim, personel ve öğrencilerine bilgilendirme , danışmanlık ve proje yönetimine destek hizmeti sağlamaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen  bilimsel projelerin koordinasyonunu sağlamanın yanı sıra, proje hazırlık ve yönetim süreçlerine ilişkin çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak multi-disipliner eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini hayata geçirmektedir.