Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

AYBÜ Kalite Komisyonu Başkanlığı Tarafından Düzenlenen "Kurum İç Değerlendirme Raporu" Toplantısı Gerçekleşti

single

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Toplantısı 15 Temmuz yerleşkesinde akademik ve idari personelin katılımı ile gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah YILDIZ, AYBÜ yönetimi olarak bu raporun hazırlık sürecini, üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon, İzleme ve Ara Değerlendirme süreçlerinden en üst düzeyde fayda görmesini sağlayan önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti. Raporun hazırlanma sürecinin kurumumuzda kalite kültürünün oluşturulmasına katkı sağlaması amacıyla çalışmalarda kapsayıcılık ve katılımcılığın sağlanması, bürokratik veri yönetiminden daha ziyade süreç yönetimi yaklaşımının benimsenmesi, kalite komisyonu çalışmalarında şeffaflığın sağlanması ve sürekli eğitim çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

AYBÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Salih YİĞİT Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Kidr’nin amacı ve Rapor hazırlanırken Birimlerin dikkat etmesi gereken hususlara değindi. Kidr’e hazırlanırken en sık karşılaşılan problemleri katılımcılar ile paylaştı. Toplantı, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK ) Eski Başkanı AYBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin KAR’ın bilgilendirici sunumu ile devam etti. YÖKAK’ın değerlendirme süreçlerini ayrıntılı bir şekilde katılımcılar ile paylaştı.

Toplantıda ayrıca Kalite Kontrol Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Engin ŞENER, AYBÜ Eğitim Öğretim Yazım Koordinatörü ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin TABUR ile Toplumsal Katkı Yazım Koordinatörü Dr. Abdullah DEMİR'in bilgilendirici sunumları yer aldı. Toplantı, katılımcıların soru-cevapları ile son buldu.