Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Uluslararası Dünden Bugüne Özbekistan Sempozyumu Ankara’da gerçekleştirildi

single

11-12 Kasım 2021 tarihlerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Semerkant Devlet Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Uluslararası Dünden Bugüne Özbekistan Sempozyumu” Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Özbekistanlı 15 akademisyenin de bildirileriyle katıldığı Sempozyumun 11 Kasım Perşembe günü oturumları Esenboğa Külliyesi C Blok Konferans salonlarında; 12 Kasım Cuma günü oturumları Etlik Milli İrade Yerleşkesi Konferans salonlarında icra edilmiştir. 13 oturumdan oluşan Sempozyumda 46 katılımcı bildiri sunmuştur. Protokol konuşmaları kapsamında Sempozyum düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Murat Demirkol, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, Semerkant Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rustam Khalmuradov, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Türkiye-Özbekistan Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Osman Mesten birer konuşma yapmışlardır.

Sempozyum, Türkiye ile Özbekistan arasındaki çok yönlü ilişkilerin ivme kazandığı bir döneme rastlaması bakımından ayrıca bir önem arz etmektedir. Sempozyumun temel amacı, iki ülke akademisyenleri arasındaki işbirliği ve ortak çalışmaları güçlendirerek, Türkiye ve Özbekistan yüksek öğretimlerinin dayanışma içinde gelişmesinin önünü açmaktır. Böylece çeşitli alanlarda araştırma yapan akademisyenler, kendi çalışma konuları ile ilgili olarak diğer ülke akademisyenleri ile ortak çalışmalar yapabilecek ve hem kendi ülkelerindeki hem de dünya çapındaki bilimsel çalışmaların nitelik ve nicelik bakımından artırılmasına katkıda bulunacaklardır.

Sempozyumda, siyaset, diplomasi, hukuk, ekonomi, ilahiyat, edebiyat ve tarih gibi birçok alanda gerek güncel meseleler özelinde, gerekse tarihsel durum tespiti bağlamında bildiriler sunulmuştur. Türkiye Türkçesi ve Özbekçe sunulan bildiriler, sunum esnasında karşılıklı olarak diğer dile çevrilmiştir. Bildirilerin tamamı hem Türkçe hem de Özbekçe olarak iki ayrı kitap halinde basılarak yayımlanacaktır. Sempozyum sonuç bildirgesinde benzeri bir sempozyumun daha spesifik konulu olarak Özbekistan’da düzenlenmesi temennisi dile getirilmiştir.

Özbekistanlı akademisyenler, AYBÜ personeli rehberliğinde Ankara’nın tarihi mekânlarını gezmişler ve Çubuk, Keçiören ve Mamak Belediye Başkanları tarafından ayrı ayrı tertip edilen sohbet programlarına katılmışlardır.