Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

AYBÜ, URAP sıralamasında Türkiye’de 4.sırada yer aldı

single

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, URAP (University Ranking by Academic Performance) 2021-2022 Türkiye Sıralaması’nda bu yıl da üst sıralarda yerini aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda URAP 2021-2022 Türkiye Sıralaması yayınlandı. Clarivate Analytics/In Cites ile Yükseköğretim Kurulunun yayınladığı verilerden yararlanılarak hazırlanan URAP 2021-2022 sonuçlarına göre AYBÜ, 179 üniversite arasında 524,8 puanla 35’inci, 121 devlet üniversitesi arasında 524,8 puanla 29’uncu, 2000 yılından sonra kurulan 108 üniversite içerisinde ise yine 524,8 puanla 4’üncü sırada yerini aldı.

Üniversiteler değerlendirilirken makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam doküman sayısı, doktora öğrencisi sayısı, doktora öğrencisi oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ölçütleri kullanıldı.

Akademik çalışmalar için önemli bir referans kaynağı olan ve üniversitelerin hangi düzeyde bilim üretebildiklerini gösteren URAP sıralamaları üniversitelere hedef belirlemede önemli bir değerlendirme fırsatı sunmakla birlikte üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve üniversitelerin belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı oluyor.