Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

AYBÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Demirkol’un "El-İşârât ve't-Tenbîhât Şerh Geleneği İçinde Yapılan Felsefenin Gelişim ve Özgünlük Bakımından İncelenmesi" Adlı TÜBİTAK Projesi Başarıyla Sonuçlanmıştır

Prof. Dr. Murat Demirkol’un yürütücüsü olduğu bu projede Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Türker, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Akkanat, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Fatih Kılıç, Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmi Derin, Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çoşar, eski öğretim üyelerimizden ve şimdi İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Demirci araştırmacı olarak; Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmettin Pehlivan danışman olarak katkıda bulunmuştur. Projede dört yüksek lisans öğrencimiz bursiyer olarak yer almıştır.

Projede özetle, İbn Sînâ’nın el-İşarat ve’t-Tenbihat adlı felsefe kitabı üzerine yazılmış çok sayıda şerh içinden dönem ve özellikleri dikkate alınarak 15 tanesi seçilmiş ve İslam dünyasında felsefenin bu şerhler yoluyla belli problemler (varlık, mahiyet, zorunluluk, imkân, illiyet, bilgi, nefs ve akıl) özelinde nasıl gelişim gösterdiği, özgün katkıların olup olmadığı, bunların olduysa neler olduğu araştırılarak tespit edilmiştir

Hocamızı ve ekibinde bulunan diğer akademisyenleri tebrik ediyor, çalışmanın hem ülkemiz hem de dünya felsefe araştırmaları bakımından hayırlı olmasını ve yeni araştırmalara zemin oluşturmasını diliyoruz.