Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

AYBÜ Öğrenme ve Öğretme Merkezi Dil Öğrenmede Danışmanlık (RALL 101-102) Derslerine Ev Sahipliği Yapıyor

2022-2023 Akademik Yılı Güz dönemi itibariyle Rektörlük bünyesindeki ortak seçmeli dersler kapsamında Dil Öğrenmede Danışmanlık (RALL 101) dersi bölüm öğrencilerine sunulmuştur. Dersler, iki şube halinde Öğrenme Danışmanı Eğitmenleri Gamze Güven Yalçın ve Ebru Sınar Okutucu tarafından yürütülmektedir.

Öğrencilerin İngilizce dil öğrenme becerilerini desteklemeyi, onlara bir sosyal öğrenme topluluğuna liderlik etme konusunda danışmanlık becerileri ve deneyim kazanmalarında yardımcı olmayı amaçlayan derse iki şube genelinde 26 bölüm öğrencisi katılım sağlamıştır. Biri hibrit, diğeri ise çevrimiçi olarak yürütülen iki şubenin katılımcısı Akran Öğrenme Danışmanı Adaylarına Öğrenme Danışmanlığı felsefesi ve teorisi ile pratiklerinin harmanlandığı yansıtmacı öğretim tekniklerinin uygulama yapma olanaklar sunulmuş ve katılımcıların öğrenici özerkliği ve bilişüstü becerileri hususunda gelişim gösterdiği gözlemlenmiştir. ÖĞMER bünyesinde aktif Akran Öğrenme Danışmanı olarak hizmet vermek üzere eğitimini tamamlamak isteyen öğrencilere ve yeni katılımcılara yönelik olarak Bahar döneminde RALL 102 dersi seçmeli kredili olarak açılacaktır.

İlgili öğrencilerimize duyurulur!