Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Duyurusu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Programına Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alacaktır.

 

AYBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu

 

 

Başvuru Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Online Ön Başvurunun yapılmış olması ve Online Ön Başvuru formunun çıktısı. (Online Ön Başvuru sayfasından tüm bilgiler girilerek başvuru tamamlandıktan sonra çıktı alınacak ve tüm evraklar ile birlikte teslim edilecektir) Başvuru adresi:  (LİNK)

 2. Sınav Başvuru Formu (Web sayfasından çıktı alınacak ve el yazısı ile doldurularak tüm evraklarla birlikte teslim edilecektir) (LİNK)

 3. 1 Adet Fotoğraf (El yazısı ile doldurulmuş olan Sınav Başvuru Formu üzerindeki ilgili fotoğraf bölümüne zımbalanmış olmalıdır)

 4. T.C. Nüfus Cüzdanı veya Yeni Kimlik Kartı fotokopisi (Fotoğraflı ve T.C. Vatandaşlık

  Numarası yazılı – Aslı Kayıt sırasında ibraz edilecektir)

 5. Resmi Sağlık Kurumlarından ve/veya Özel Hastanelerden alacakları “Üniversitelerin

  Uygulamalı Spor Bölümleri Özel Yetenek Sınavlarına Girmesinde ve Spor Yapmasında

  Sakınca Yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporu.

 6. Lise Mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı, (Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm

  yazılı olmalıdır. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar, bu durumlarını

  belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler).

 7. 2021 TYT sınav sonuç belgesi

 8. (Var ise) Sporcu Özgeçmiş Belgelerinin Aslı (Belgeler ilgili federasyon temsilciliklerinden,

  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden ya da Spor Genel Müdürlüğü tarafından ıslak imzalı ve onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır.) (Sporcu özgeçmiş belgeleri zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.)

 9. (Var ise) Milli sporcular için Millilik Belgesi. (Milli Sporcu Belgesi, 12.05.2011 tarih ve 27932 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak A, B ve C Sınıfı Milli Sporcu Belgesi (C Sınıfı Belgeler için yalnız olimpik branşlar kabul edilecektir).

 10. (Var ise) Engelli sporcular için sağlık kurulu raporu (Engelli Kontenjanına başvuran adaylar için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ve kılavuzda belirtilen kriterlere göre spor özgeçmişine sahip adaylar özel yetenek sınavlarına kabul edilir.

 11. Engelli sporcular için Özgeçmiş Belgelerinin Aslı (Belgeler ilgili federasyon temsilciliklerinden, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden ya da Spor Genel Müdürlüğü tarafından ıslak imzalı ve onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır.) (Engelli Sporcular için özgeçmiş belgeleri zorunludur.)

 12. Duyurular aracılığıyla güncellenebileceği göz önünde bulundurularak duyurular dikkatle takip edilmelidir.