Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

2021 – 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Duyurusu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumiçi Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans/ Lisans Programlarına Kurumiçi Yatay Geçiş Kapsamında Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” çerçevesinde yapılır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru Tarihleri

26 – 30 Temmuz 2021

Değerlendirme Tarihleri

02 Ağustos – 06 Ağustos 2021

Sonuçların İlanı

11 Ağustos 2021

Asil Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt Tarihi

12 – 13 Ağustos 2021

Yedek İlan Tarihi (1)

16 Ağustos 2021

Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt Tarihi (1)

17 – 19 Ağustos 2021

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU SÜRECİ

  1. Başvurular 26 –30 Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak alınacaktır. Posta ve kargo yolu ile gönderilen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.
  2. Belgelerin eksik olması, online başvuruda beyan edilen bilgiler ile gönderilen belgelerde farklılık olması, belirtilen sürelerde işlem yapılmaması ve ilgili koşulların sağlanmadığı durumlarda başvurular değerlendirmeye alınmaz.
  3. Başvuru tarihinden sonraki not değişiklikleri dikkate alınmaz. Başvuru tarihi sona erdikten sonra belge ekleme, değiştirme, düzeltme vb. işlemler kesinlikle kabul edilmemektedir.
  4. Adayların tek tercih hakları olup belirtilen tarihler arasında başvurusunu veya kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
  5. Başvuru sonuçları 11 Ağustos 2021 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi web sayfasında (www.aybu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca Üniversite e-posta adresinden, adayın başvuru esnasında beyan ettiği e-posta adresine bilgilendirme yapılır.

 

NOT: Kontenjan tablosunda özel şart belirtmemiş olan akademik birimler için Üniversitemiz Yatay Geçiş Esaslarında yer verilen asgari şartlar geçerlidir.

 

GEREKLİ BELGELER

  1. E-devlet üzerinden alınmış ya da onaylı Öğrenci Belgesi
  2. E-devlet üzerinden alınmış ya da onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript)
  3. Disiplin Durum Belgesi (Transkript veya öğrenci belgesinde belirtilmiş ise kabul edilecektir.)
  4. ÖSYS Yerleştirme veya Sınav Sonuç Belgesi
  5. İngilizce eğitim veren programlara başvuracak adaylar için Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Sonuç Belgesi (YDMS)

 

 

         Kontenjanlar ve Özel Şartları İncelemek İçin Tıklayınız.

         Online Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız.

         Online Başvuru İçin Tıklayınız.

 

         Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans/ Lisans Programlarına Kurumiçi Yatay Geçiş Kapsamında Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar İçin Tıklayınız.

     Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumiçi Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız.

        AYBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Öğretim – Öğrenim ve Sınav Yönergesi İçin Tıklayınız. (YDMS Eşdeğerlilik Tablosu ve Muafiyet puanları için).

 

İLETİŞİM

Tel: 0 (312) 906 11 44

E-posta: aybuyataygecis@ybu.edu.tr