Ankara Yıldırım Beyazıt University
|

AYBÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Akademisyenleri Türkiye Aile Hekimliği Güz Okulu'nda Zirvede

single

AYBÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve asistanları ile Aile Hekimliği akademik camiası için bir gelenek haline gelmiş olan Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) tarafından düzenlenen Aile Hekimliği Güz Okulu’na katıldı.

AYBÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet KESKİN’ in yönetim kurulu üyesi olduğu TAHEV’in bu yıl 17.’sini düzenlediği Güz Okulu’nda AYBÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Erhan ŞİMŞEK ile anabilim dalı mezunlarından Uzm. Dr. Ebru UĞRAŞ TİRYAKİ’nin çalışması “Sözel Bildiri Birincilik Ödülü”ne layık görülürken ikincilik ödülünü de AYBÜ anabilim dalı mezunlarından T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olan Uzm. Dr. Hamit Harun BAĞCI’nın çalışması kazandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bafra’da Concorde Hotel’de düzenlenen Güz Okulu’nda AYBÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet KESKİN tarafından ayrıca sunum ve oturum başkanlıkları gerçekleştirilirken Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın yeni mezunları Uzm. Dr. Fatih UĞUR ve Uzm. Dr. Gözde YILMAZ tarafından da sözel bildiriler sundu.