Ankara Yıldırım Beyazıt University
|

Üniversitemizin de İş Birliğinde Bulunduğu 4. Türkiye Editörler Çalıştayı Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirilecek

20 December 2021
2:39 PM

Çalıştay, 2018 yılından itibaren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nce düzenlenmektedir. Bu yılki Editörler Çalıştayı’nın dördüncüsü, 25-27 Aralık 2021 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin düzenleyiciliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) destek ve paydaşlığında gerçekleştirilecektir.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek ve YouTube üzerinden de canlı yayımlanacak çalıştayın teması, “Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve Dergi Yayıncılığı: Mevcut Durum – Sorunlar – İhtiyaçlar – Çözüm Önerileri – Örnek Uygulamalar” şeklinde belirlenmiştir.

4. Türkiye Editörler Çalıştayı Program Kitapçığı