Ankara Yıldırım Beyazıt University
|

2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında

5/31/2023

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin yürürlük maddesinin iptaline ilişkin olarak Danıştay 8.Dairesinde görülen davada, Mahkemenin 14/9/2022 tarihli ve E:2020/915, K:2022/4725 sayılı kararı ile"17/01/2020  tarihli  ve  31011  sayılı  Resmi  Gazete'  de  yayımlanan  Akademik  Teşvik  Ödeneği Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmeliğin  7'nci  maddesinin  iptal  kararı  verilmesi sonucunda konunun Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2023 tarihli toplantısında incelendiği ve 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkanı tanınmasının uygun bulunduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı ile bildirilmiştir.

Bu kapsamda Üniversitemiz öğretim elemanlarından 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalarında anılan yönetmelik değişikliği nedeniyle hak kaybı olanlar ekte yer alan takvime göre kadrolarının bulunduğu anabilim dalı bünyesinde oluşturulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapabileceklerdir.

 Akademik Teşvik, Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığı

 

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Süreç Takvimi İçin TIKLAYINIZ

Danıştay 8. Daire Kararı

YÖK Yürütme Kurulu Kararı

2018 Tarihli Akademik Teşvik Yönetmeliği

Güncel Akademik Teşvik Yönetmeliği