Ankara Yıldırım Beyazıt University
|

AYBÜ 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı/Yıl Sonu (Final) ve Bütünleme Sınavları Hakkında Duyuru 

5/22/2023

Ülkemizde yaşanan 6 Şubat 2023 tarihli ve Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeniyle yükseköğretim kurumlarında bahar yarıyılı eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin alınan kararlar doğrultusunda, 2022-2023 Akademik Yılı bahar yarıyılı/yıl sonu (final) ve bütünleme sınavları aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

1) Mayıs ayından itibaren ön lisans ve lisans programları ile lisansüstü programlarda yüz yüze uygulama yapılan derslerin sınavlarında benimsenecek yöntem (yüz yüze, uzaktan, ödev, proje gibi), ilgili Enstitü/ Fakülte/ Konservatuvar/ MYO kurulları tarafından karara bağlanacaktır.

2) Tıp Fakültesi’nin 4, 5 ve 6. sınıflarında sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

3) Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. sınıflarında sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

4) Yukarıda belirtilen program/dersler hariç tüm programlar ile yabancı dil hazırlık sınıflarındaki sınavlar AYBUZEM üzerinden uzaktan yapılacaktır. 

5) "Şeffaflık ve denetlenebilirlik"  ilkesi esasıyla uzaktan yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınav, ödev, sunum, proje, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinliği, ÖYS kullanım analitikleri gibi uygulamalar kullanılabilecektir.

6) Sınavların detayları öğrencilerimize bağlı oldukları akademik birimlerimizce duyurulacaktır.