Ankara Yıldırım Beyazıt University
|

2021 – 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) İle Yatay Geçiş Duyurusu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru Tarihleri

01 – 15 Ağustos 2021

Değerlendirme Tarihleri

 16 Ağustos – 20 Ağustos 2021

Sonuçların İlanı

24 Ağustos 2021

Asil Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt Tarihi

25 – 27 Ağustos 2021

Yedek İlan Tarihi (1)

31 Ağustos 2021

Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt Tarihi (1)

01 – 03 Eylül 2021

 

BAŞVURU SÜRECİ

 1. Başvurular 01 – 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında online olarak alınacaktır. Posta ve kargo yolu ile gönderilen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Belgelerin eksik olması, online başvuruda beyan edilen bilgiler ile gönderilen belgelerde farklılık olması, belirtilen sürelerde işlem yapılmaması ve ilgili koşulların sağlanmadığı durumlarda başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 3. Başvuru tarihinden sonraki not değişiklikleri dikkate alınmaz. Başvuru tarihi sona erdikten sonra belge ekleme, değiştirme, düzeltme vb. işlemler kesinlikle kabul edilmemektedir.
 4. Adayların tek tercih hakları olup belirtilen tarihler arasında başvurusunu veya kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
 5. Başvuru sonuçları 24 Ağustos 2021 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi web sayfasında (www.aybu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca Üniversite e-posta adresinden, adayın başvuru esnasında beyan ettiği e-posta adresine bilgilendirme yapılır.

NOT: Başvuru yapacağınız programların taban puanlarını ÖSYM’ye ait web adresinden kontrol edebilirsiniz.

GEREKLİ BELGELER

 1. E-devlet üzerinden alınmış ya da onaylı Öğrenci Belgesi
 2. Disiplin Durum Belgesi (Transkript veya öğrenci belgesinde belirtilmiş ise kabul edilecektir)
 3. ÖSYS Yerleştirme veya Sınav Sonuç Belgesi
 4. İngilizce eğitim veren programlara başvuracak adaylar için varsa Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Sonuç Belgesi

 

Ara Sınıflara Başvuru yapacak adaylar için ilaveten;

 1. E-devlet üzerinden alınmış ya da onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript)
 2. Ders İçerikleri (Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüme ve tamamlamış olduğu sınıflara ait ders içeriklerini gösteren sayfalar / Onaylı olması şart değildir)

 

Online Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Online başvuru için tıklayınız.

Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

 

İLETİŞİM

Tel: 0 (312) 906 11 44