Ankara Yıldırım Beyazıt University
|

2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Döneminde Ön Lisans Ve Lisans Programlarında Yapılacak Olan Ek Sınavlar Duyurusu

Ek Sınav Usulleri

1) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 25. Maddesinin (2) nci fıkrası (f) bendi (1) numaralı alt bendi hükmünce “Son yarıyıla/yıla kadar kayıtlı olduğu programın en fazla üç dersi dışında diğer derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciye ek sınav hakkı tanınır. Genel akademik başarı not ortalamasına katılan ve başarısız olunan en çok üç ders için en geç izleyen yarıyılın/yılın başına kadar bir defaya mahsus ek sınav hakkı verilir. Tıp Fakültesinde bu süre aile hekimliği dönemi eğitimi-intern eğitimine kadardır.”

 

-Başarısız dersler; devam koşulunu sağlayarak aldığı ve kaldığı derslerdir.

 

-DZ harf notu aldığı ve hiç almadığı derslerden ek sınavlara giremezler.

 

2) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 25. Maddesinin (2) nci fıkrası (f) bendi (2) numaralı alt bendi hükmünce “Son yarıyılda/yılda (FF) ve (FD) notu almadıkları halde, genel akademik başarı not ortalaması 2,00’ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda/yılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten ek sınava girebilirler. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.”

3) Bu sınavlarda başarısız olan öğrenci başarısız olduğu dersleri açıldığı ilk dönemde ders kaydı yaptırarak almak zorundadır. Ders kaydı yapmayan öğrenciye bir daha Ek Sınav hakkı tanınmaz. Arada geçen süre azami eğitim süresine dahildir.

4) Ek Sınavda alınan not geçerli olup transkripte işlenecektir.

5) Geçme harf notu CC’dir.

6) Ek Sınavlar AYBUZEM sisteminden yapılacaktır.

 

             Sınav Takvimi

BAHAR DÖNEMİ EK SINAV PROGRAMI

Sınav Tarihleri

04-06 Ağustos 2021

Sınav Başvuru Tarihi

26-27 Temmuz2021

İlgili Akademik Birim Tarafından Sınav Başvurularının Değerlendirilmesi

28 Temmuz 2021

İlgili Akademik Birim Tarafından Sınava Katılacak Öğrenci Listesinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Gönderilmesi

28 Temmuz 2021

İlgili Akademik Birim Tarafından Sınav Takviminin İlanı

28 Temmuz 2021

 

Ek Sınav Başvurusu İçin Tıklayınız