Doç. Dr. Mehmet Ata AZ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ata@ybu.edu.tr
 Telefon: +90(312) 324 15 55 - 1593
 Faks : +90(312) 324 15 05
 E-Posta : ata@ybu.edu.tr
 Adres : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi C -319 Esenboğa Külliyesi ANKARA
 Web Sitesi : www.ybu.edu.tr/ata/

 

Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2003). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Felsefesi’nde “Kudret Sıfat Bağlamında Taş Paradoksu” başlıklı yüksek lisansını (2006), daha sonra da “İlahi Basitlik Bağlamında Tanrı'nın Bilinebilirliği: İbn Sina ve Thomas Aquinas Örneği” adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı (2013). Doktora sürecinde ABD’de Yale Universitesi Religous Studies Bölümü ve University of Pennsylvania Religous Studies Bölümü’nde tez çalışması için misafir öğrenci olarak bulundu. Doktora sonrası TUBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Notre Dame Üniversitesi Philosophy Bölümü’unde misafir araştırmacı olarak bulundu ve burada “İbn Sina ve Thomas Aquinas’ta Akılların Birliği” başlıklı projesini tamamladı. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü- Din Felsefesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.Çalışmaları; Orta çağ felsefesi, Latin felsefesi, Karşılaştırmalı İslam ve Batı felsefesi, İslam düşüncesinin Batı düşüncesine intikali ve etkisi, Din felsefesi üzerinde yoğunlaşmıştır.