ANAMER (ORTA ANADOLU AVRUPA MÜKEMMELİYET MERKEZİ)

 

ANAMER (Orta Anadolu Avrupa Mükemmeliyet Merkezi) Avrupa çalışmaları alanında Türk üniversitelerinin bölgesel ağ kurmasını amaçlamaktadır. Bölgesel boyutunda ANAMER, öngörülen faaliyetlerin bölgesel etkilerini gerçekleştirmek için yedi Orta Anadolu üniversitesini bünyesinde toplamaktadır: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBU); Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBU); Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇKU); Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (EOU); Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ); Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBU). ANAMER Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenmektedir ve Erasmus+ projesi kapsamındadır.

ANAMER, bütünleşik bir Avrupa için Avrupa Birliği çalışmalarına ilgi duyan kişileri biraraya getirmektedir. Nihai hedefi Avrupa'yı ve Türkiye'yi daha yakın hale getirip bütünleşmesini sağlamaktır. AB konularında çalışan üniversiteler arasında disiplinlerarası (ekonomi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, sosyal politika, turizm ve hukuk) sinerji yaratmayı amaçlayan ilk Türk projesidir. ANAMER, Türkiye'deki Avrupa çalışmalarını yeniden canlandırmak ve aynı zamanda kalitelerini artırmak için katılımcı üniversiteler arasında güçlü bir sinerji yaratmayı amaçlamaktadır. AB hakkındaki bilginin yayılması aktivitelerimizin temel itici gücü olacaktır. Bunun için ünlü Sufi alimi Mevlana tarafından ortaya konan “Bilgi her şeyden daha önemlidir” düşüncesi projemizin yol gösterici olarak benimsenmiştir. ANAMER, AYBU ve diğer ortak üniversitelerin AB çalışmalarında uzmanlaşma merkezi konumunu güçlendirecektir. ANAMER güçlü insan kaynaklarını bir araya getirecektir. Ortak üniversitelerin her birinde gerçekleştirilecek aktivitelerin projenin bölgesel ağ üzerinden akışına yardımcı olacak ve katılımcı üniversitelerin herhangi birinde etkilerini ve faydalarını gösterecektir. Proje araştırmalar, seminerler, çalıştaylar, paneller ve çıktılar arasında tutarlı eylemler öngörmektedir. Araştırma programlarının her biri katılımcı üniversitelerde yer alacak atölyeler, seminerler ve panellerde tartışılacaktır. Proje içerisindeki dersler hem katılımcı üniversitelerin akademisyenlerini hem de misafir öğretim üyelerini biraraya getirerek akademik hareketlilik ile zenginleştirilecektir. Disiplinler arası bir yaklaşımı benimseyen “ortak değerler” konusu, ikinci yıldan itibaren çeşitli derslerde tanıtılacaktır. Faaliyetlerimiz özellikle Türkiye'nin üyelik konularına ve onunla ilgili olanlara atıfta bulunarak AB' nin siyasi ve ekonomik kalkınmasıyla ilgili güncel konulara odaklanacaktır: Göç ve Mülteci krizi, Brexit, son açılan müzakere bölümleri (22 - Bölgesel politika; 17 - Ekonomik ve para politikası; 23 - Yargı ve Temel Haklar; 24 - Adalet, Özgürlük ve Güvenlik) başlıklarının içeriği araştırma programlarının ana amacı olacak ve geniş çapta tartışılacaktır. 

Etkinlikler öğrencilere ve kamuya (sivil toplum) açık olacaktır. Bu etkinliklerde ele alınacak konular kamuoyunda tartışılan mülteci sorunu ve temel haklar olacaktır. Projenin temel hedefleri doğrultusundaki beklentiler Avrupa çalışmaları alanında Türkiye'de AB bilgisinin yükseltmesi, öğrenciler arasında Avrupa entegrasyon süreci hakkında kaliteli bilginin yayılması; politika yapıcılar arasında Türkiye'nin katılım süreci ile ilgili faydaların ve maliyetlerin farkındalığının arttırılması; sivil toplumda ''AB'nin paylaşılan değerleri ''ne ilişkin görünürlüğü artırmaktır.