ANAMER 2017 - 2018 YILLIK FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU İLE DERS VERME HAREKETLİLİĞİNE İLİŞKİN ANKETLER YAYINLANMIŞTIR

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBU) ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen 2017 Eylül ayından itibaren faaliyete geçen ANAMER (Orta Anadolu Avrupa Mukemmelliyet Merkezi)  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinin partner olarak katkı sağladığı Avrupa Birliği Erasmus+ projesi olarak devam etmektedir. Proje kapsamında 2017 - 2018 eğitim öğretim dönemi boyunca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitelerinde çeşitli etkinlikler, ders verme hareketlilikleri ve çalıştaylar düzenlenmiştir. Ayrıca Temmuz ayı içerisinde Fransa, Paris'te düzenlenen yaz okulu ile 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ilişkin faaliyetler son bulmuştur. Etkinliklere, ders verme hareketliliklerine ve çalıştaylara ilişkin katılımcı değerlendirme formları ve bunlara ilişkin istatistikler ile Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmek üzere hazırlanan ANAMER yıllık faaliyet raporu internet sayfamızda yayınlanmıştır.