DERS VERME HAREKETLİLİĞİ VE AB DERSLERİ İLE İLGİLİ İLK ANAMER RAPORU YAYINLANDI

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBU) ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen 2017 Eylül ayından itibaren faaliyete geçen ANAMER (Orta Anadolu Avrupa Mukemmelliyet Merkezi)  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinin partner olarak katkı sağladığı Avrupa Birliği Erasmus+ projesi olarak devam etmektedir. Proje kapsamında 2017 - 2018 eğitim öğretim dönemi boyunca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitelerinde çeşitli etkinlikler, ders verme hareketlilikleri ve çalıştaylar düzenlenmiştir.

Avrupa Birliği dersleri ve ders verme hareketliliği ile ilgili ilk ANAMER raporu yayınlandı. Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

/anamer/contents/files/ANAMER%20EU%20Related%20Courses%20and%20Teaching%20Mobility%20Report.pdf