Projeler

  • Cumhuriyet Üniversitesi BAP Projesi İLH-025, Araştırmacı,  Görsel Derslliklerde Yapılan Eğitim ve Öğretimin İlahiyat Eğitimi Üzerindeki Etkileri, 06.06.2012-22.01.2015

  • Cumhuriyet Üniversitesi BAP Projesi İLH-027, Araştırmacı, Ebû İshâk İbrahim es-Saffâr el-Buhârî'nin Kelâm Anlayışı, 11.08.2011-13.05.2015

 

s