Özgeçmiş

Aslen Yozgatlı olan Demir, 1980 yılında Kırşehir’in Kaman ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2002). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı” adlı teziyle yüksek lisansını (2006), “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Yöntemi” adlı araştırmasıyla da Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı (2014). Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatip ve vaiz olarak çalıştı (2003-2010). Akabinde Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı (2011-2017). Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kelâm ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

I was born in 1980, Kaman, Turkey. I attended to primary and secondary schools in Kırıkkale, Turkey.  Also, I finished Imam Hatip High School in 1997 in this city.  At this year, I continued my education at Theology Faculty of Uludag University in Bursa and got Bachelor of Arts degree (BA) in theology in 2002. I then went on my education and got a Master of Arts degree (MA) in Basic Islamic Sciences in 2006 with the thesis entitled Imitators’ Belief in Maturidite School of Islamic Theology at the same university.  In 2014 with The Kalam Method of Abu Ishaq Zahid al-Saffār I had a doctorate degree (Ph.D.) in Islamic Theology at Cumhuriyet University in Sivas. My first teaching job was at the Faculty of Theology at Cumhuriyet University, where I was a research assistant (2011-2014) and assistant professor (2014-2017).  In 2017 I have started to work as an assistant professor at the Faculty of Islamic Sciences at Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey.

CV indirmek tıklayınız

İndir

s