YAYINLAR

 

 

 

 

 

 

KUR'AN VE SAHÂBE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSNAD ATIF SİSTEMİ (THE ISNAD CITATION STYLE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NİHÂYETÜ'L-UKÛL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEZA İNFAZ KURUMLARI DİN HİZMETLERİ REHBERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİNİ DEĞERLERİ İLE DİYARBAKIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMHURİYET İLAHİYAT DERGİSİ

 

 

 

            

EBÛ İSHAK ES-SAFFÂR'IN KELÂM YÖNTEMİ      

 

TEZLER

 

KİTAP (EDİTÖRLÜK)

 

KİTAP (TAHKİK)

 

KİTAP (TEZ)

  • Ebû İshak es-Saffâr'ın Kelâm Yöntemi. İstanbul: İSAM Yayınları, 2018.

 

KİTAP

 

KİTAP BÖLÜMÜ

 

DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ

 

ÖZGÜN MAKALE

 

DİĞER - TEKNİK NOT

 

DİĞER-KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

 

TEBLİĞLER

 

YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMALIĞI

  • Recep Eren. “Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı”. Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 16/06/2017.

  • Zehra Çakır. "Şerhü Kavli'l-İmâmi'l-A'zâm ve Tuhfetü'n-Nebî Adlı Fıkh-ı Ekber Şerhleri Kapsamında Güzelhisârî Mehmed ve Mustafa Efendiler'in İtikadî Görüşleri". Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017- Devam ediyor

s