Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 Telefon: +90 (312) 906 15 99
 Faks : +90 (312) 324 15 05
 E-Posta abdemir@ybu.edu.tr
 Adres : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi C -325 Esenboğa Külliyesi ANKARA

Özgeçmiş

Aslen Yozgatlı olan Demir, 1980 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2002). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı” adlı teziyle yüksek lisansını (2006), “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Yöntemi” adlı araştırmasıyla da Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı (2014). Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatip, vaiz ve cezaevi vaizi olarak çalıştı (2003-2010). Akabinde Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı (2011-2017). 2015-2016 yıllarında The University of Nottingham’da doktora sonrası araştırmasını yürüttü ve hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Kelâm Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Demir, 2016-2019 yıllarında Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin editörlüğünü yürütmüş ve hâlen İngilizce olarak yayımlanan ULUM Journal of Religious Inquiries ile Türkçe yayımlanan Eskiyeni dergilerinde editör olarak görev yapmaktadır. İSNAD Atıf Sistemi’nin geliştiricisi de olan Demir, Ulusal İlahiyat Atıf Dizini projesinin yürütücüsüdür. Demir’in Hanefî-Matürîdî din anlayışı konusunda yayınları bulunmaktadır ve bu alanda çalışmalarına devam etmektedir.

I was born in 1980, Kaman, Kırşehir, Turkey. I attended to primary and secondary schools in Kırıkkale, Turkey.  Also, I finished Imam Hatip High School in 1997 in this same city.  At this year, I continued my education at Theology Faculty of Uludağ University in Bursa and got Bachelor of Arts degree (BA) in theology in 2002. I then went on my education and got a Master of Arts degree (MA) in Basic Islamic Sciences in 2006 with the thesis entitled Imitators’ Belief in Maturidite School of Islamic Theology at the same university.  In 2014 with The Kalam Method of Abu Ishaq Zāhid al-Saffār I had a doctorate degree (Ph.D.) in Islamic Theology at Cumhuriyet University in Sivas. My first teaching job was at the Faculty of Theology at Cumhuriyet University, where I was a research assistant (2011-2014) and assistant professor (2014-2017).  In 2017, I have started to work as an assistant professor at the Faculty of Islamic Sciences at Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey.