Türk Sanat Musikisi Korosu Kurulumu

         Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrenci, araştırma görevlisi ve öğretim üyeleri ile istekli tüm personelin katılımıyla Üniversitemiz Türk  Musikisi Devlet Konservatuarından Uzman Murat Demirhan Hocanın şefliğinde Türk Sanat Musikisi korosu kurulacaktır. Koro her hafta pazartesi günü 18:00 - 20:00 saatleri arasında Tıp Fakültesi Temel  Bilimler Binası 1.Kat Göğüs Hastalıkları / Kardiyoloji dersliğinde çalışmasını yapacaktır. Koro çalışmalarının 18 Aralık Pazartesi günü başlaması planlanmıştır.