Merkez Hakkında Yönetmelik

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'ni görmek için https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/105481?AspxAutoDetectCookieSupport=1 adresine tıklayınız.