Yönetim Kadrosu

Merkez Müdürü

Doç. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU

Merkez Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Selami AKKUŞ

Öğr. Gör. Dr. Rabia Nur KARAMAN

Yönetim Kurulu 

Yrd. Doç. Dr. Gülçin UĞURLU

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AYHAN