Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'ni görmek için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141027-3.htm tıklayınız.

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'ni görmek için "Hakkımızda" menüsünde bulunan "Merkezimiz Hakkında Yönetmelik" alt menüsüne tıklayınız.