REFLEKSOLOJİ

RefleksolojiHakkında Eğitimi

Eğitim programı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Sağlık Bakanlığı'nın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanlığı'nın web sitesinde bulunan Mevzuata göre eğitim standartlarını görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/3994,refleksolji-sertifikali-egitim-standartlaripdf.pdf

Refleksoloji Nedir?

El, ayak tabanı ve kulaklarda vücudun tüm bölümleri, organ ve bezleriyle ilgili yönlendirici refleks alanlarının mevcudiyeti prensibine dayanan bir uygulama yöntemidir. Refleksoloji spesifik hastalıkların tanı, tedavisi veya eklem mobilizasyonu ve manupilasyonunu içermez.

Refleksolojinin etkili olabileceği düşünülen durumlar şunlardır;

• Premenstürel sendrom
• Migren
• Sinüzit
• Menapozal semptomlar
• Konstipasyon/Diyare
• Bel ağrısı
• Boyun ağrısı
• Siatalji
• Omuz ağrısı
• Astım bronşiale
• İnme ve ilişkili nörolojik durumlar
• Menstürasyon düzensizlikleri
 
Merkezimizde tıp doktorları ve diş hekimleri için Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifika Eğitim Programları devam etmektedir.