DUYURULAR

GÜNCEL DUYURULAR...

2018 Yılı Yolluk Ödenek Talep Formu

2019-2021 Dönemi Bütçe Hazırlık Çalışmaları

EK-1 (Bütçe Tavanları)

EK-2 (Gider Bütçe Fişi)

 

AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HK. 2016 

*2016 Yılı Performans Programı Hazırlık

*Personel Çalıştırılmasına Dayılı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden

 Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik

 Yapılmasına Dair Yönetmelik.

*Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden

  Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik.

*Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

*2015 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları 1 Sıra Nolu Genelge

* Başkanlığımız Birim Yatay ve Dikey Rapor Şeması

* Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2013-41 sayılı Genelge

* 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 4) yayımlanmıştır.

2016 Parasal Sınırlar

TÜM ÖDEMELER HAKKINDA DUYURU  ŞUBAT 2016

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI EKLERİ

-Bilgi İletişim Standartları

-İzleme Değerlendirme Standartları

-Kontrol Faaliyet Standartları

-Kontrol Ortamı Standartları

-Risk Değerlendirme Standartları

Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır.

 

 

*Aylık Ödenecek Ücretler

*Kamu Zararı / Diğer Kamu Alacakları

*Harcama Yetkilisi Hk.

*Taahhütler Hk.

*Maaş Ödemeleri

 Yolluk Giderleri    EK-1

Teminat Mektubu Hk.

*Banka Hesap Numaraları Hakkında

*Teminat Mektupları Hakkında

DERS YÜKÜ

GELİRLERİN TAKİBİ

Harcama İşlemleri Genelgesi 2014

GİYECEK YARDIMI KLAVUZU YENİ

5018 SAYILI KANUN HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

UYGULAMADA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR

GİYİM YARDIMI HAKKINDA      EK1      EK2

 

 

Haberler
Etkinlikler