SKS Daire Başkanlığı Hizmetleri

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETLERİ

·         Öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmek ve kendilerini geliştirmek adına kurslar düzenler.

·         Öğrencilerin akademik olarak kendilerini geliştirebilmek ve iş yaşamlarına hazırlanmaları amacıyla kısmi zamanlı çalışmaya aracılık hizmeti sunar.

·         Öğrencilerin ruh sağlığını korumaya yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunar.

·         Öğrencilerin akademik ve kültürel çalışmalarda bir araya gelerek oluşturduğu kulüplerin çalışmalarının yürütülmesini sağlar.

·         Kulüp faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde aracılık hizmeti görür.(otobüs tahsisi vb.)

·         Yerleşke yemekhanelerinde öğrenci ve personele yemek hizmeti sunar.

·         Yerleşkelerde öğrencilerin ve personelin beslenme ihtiyacını karşılayabilecekleri kantin hizmetlerini sunar.

·         Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık hizmetlerinden yaralanmasında rehberlik hizmeti sunar.

·         Gerekli koşulu sağlayan öğrencilere yemek bursu hizmeti sunar.

·         Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı etkinliklere(çalıştay, konferans vb.) katılımında yolluk ödemelerinde bulunur.

·         Öğrencilerin Boş vakitlerini değerlendirmesine yönelik sportif faaliyetlerde yer ve malzeme olanağı sunar.

·         Çeşitli branşlarda takımlarla öğrencilerin sportif faaliyetlerine katkıda bulunarak ulusal ve uluslararası turnuvalara (ÜNİLİG vb.) öğrencilerin katılımını sağlar.

·         Daire içinde gelen-giden evrakların mevzuata uygun olarak işlem görmesini sağlar.

·         Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla konferans, konser, seminer v.b.organizasyonların gerçekleştirilmesini sağlar.

·         Daire içinde gerekli araç-gereçlerin doğrudan temin veya satın alma yoluyla teminini sağlar.

·         Üniversitemizin tanıtımı için gerekli afiş, broşür vb. materyallerin tasarlanması ve basımını sağlar.

·         Diğer kurum ve kuruluşlar ile Kurumumuz tarafından tanıtım sağlanacak organizasyonların düzenlenmesine katkı sağlar.

 

HEALTH, CULTURE AND SPORT DIRECTORATE SERVICES

·         HCSD organizes courses for students in order that they spend their free time efficiently and improve their skills.

·         HCDS offers part-time job intermediary services to enable students develop themselves academically and prepare for work life.

·         HDSC offers psychological counselling and guidance services in order to protect students’ mental health.

·         It helps the activities conducted by social clubs which were set up by student gathering in academic and cultural environments.

·         It has mediatory function for the activities organized by social clubs. (Bus arrangement etc.)

·         It provides regular food services in the dining halls located in the campus.

·         It offers canteen facilities in the campus where students and staff can provide food and other needs.  

·         It offers intermediary services in order that foreign students benefit health services.

·         It grants food scholarship for students who bear the necessary condition.

·         It grants financial aid for students joining internal and international events (workshop, conference etc.)

·         It offers facilities and equipment for students’ sport activities to help them spend their time in a good manner.

·         It forms sport teams in various sports and contribute students sport activities along with making them participate internal and international tournaments (UNILEAGUE etc.)

·         It performs the bureaucratic processes to the official letters complaining with making them participate internal and international tournaments (UNILEAGUE etc.)

·         It performs the bureaucratic processes to the official letters complying with the current regulations.

·         It organizes conferences, concerts, seminars..  to contribute students’ self-development.

·         It conducts the provision or the purchase of the equipments needed in the directorate.

·         It designs and publishes the brochures, posters, flyers which are needed for media campaigns.

·         It helps the organizations aiming to introduce the university by our instution and other establishments.