!!! KAPATILAN ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZ !!! (13/12/2017)

     Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi’nin 26. Maddesi 2. Bendinde; “Bir yıl içinde kuruluş amaçları doğrultusunda onaylı etkinlik düzenlemeyen kulüpler Daire Başkanlığının teklifi ve Rektör onayı ile kapatılır.” hükmü bulunmaktadır.Aşağıda belirtilen öğrenci kulüplerimiz Rektörlük tarafından kapatılmıştır.

 

 

1-Business And İnformation Club

2-Business And Marketing Club

3-Engıneerıng Technologıes Communıty Club

4-Erasmus Öğrenci Topluluğu

5-Motivasyon Kulübü

6-Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu

7-Genç Yeşilay Kulübü