Öğrencilerimiz 3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresinde bildiri sundu

AYBÜ, 2-3 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde İLEM ve YTB’nin işbirliği ile düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresine katılarak akademik çalışmalarını sunan, Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 3 uluslararası öğrencisini tebrik ediyor. Kongrenin bu seneki konusu “Çatışma Bölgeleri ve Çözümler Arama” olarak belirlenmişti.

Doktora araştırmacısı MD Nazmul İslam, Türkiye’nin Güney Asya Bölgesi’ndeki büyük güçlerle ilgili yumuşak gücünü anlattığı “Yumuşak Güç Politikasının Batılı Olmayan Yaklaşımları: Türkiye'nin Hindistan, Pakistan ve Bangladeş2e Yumuşak Güç Uygulamaları Örneği” başlıklı çalışmasını sundu.

Lisansüstü öğrencisi Mohamed Salah Ahmed, diğer yardım eden ülkelerden farklı olarak Türk Dış Politikası başta olmak üzere Türk yardım modeli ve bu modelin çok verimli ve üretken olduğu Somali’deki uygulamaları “Türkiye ile Somali Arasındaki İlişki: Somali'deki Türk varlığını benzersiz kılan şey nedir?” başlıklı çalışmasını sundu.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisansüstü Öğrencisi Abdifath Abdi Haredas, Afrika’daki bürokratik sorunları inceleyerek Afrika'daki Bürokrasi ve Siyaset üzerine odaklanan akademik çalışmasını sundu. Abdifatah ayrıca “Bürokrasi ve Siyaset: Afrika’daki Bürokratik Sorunlar” başlıklı çalışmasında ilgili kurumlara politika önerilerinde bulundu.123456789

<