SBF BULUŞMALARI 5 ARAKANDAKİ TRAJEDİ NEDENLER İHTİYAÇLAR VE ÇÖZÜMLER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından haftada bir gerçekleştirilen SBF Buluşmaları’nın beşincisinde “Arakan’daki Trajedi: Nedenler, İhtiyaçlar ve Çözümler” konusu konuşuldu. Esenboğa Külliyemizde Rektörümüz Prof. Dr. Metin Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen ve Dekanımız Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL’ün moderatörü olduğu Beşinci SBF Buluşması’nın konukları Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ümit YARDIM, Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Dr. Hla KYAW ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul Üyesi Prof. Dr. Yusuf BALCI oldu.

Panelin moderatörü olan Prof. BÜLBÜL, Arakan’da yaşanan acıya işaret ettikten sonra, Myanmar’daki 1969 Hareketi ve Budist akımın etkisine değinmiş ve bu akımın on binlerce Rohingya Müslümanının ölümü ve milyonlarcasının sürgünüyle sonuçlandığını ifade etmiştir.

Panelin ilk konuşmacısı olan Büyükelçi Ümit YARDIM, Rohingya Müslümanlarının yaşadığı bölgelerin Türkiye’nin her zaman ilgilendiği bir coğrafya olduğunu ve Rohingya Müslümanlarının Türk dış politikası açısından son derece önem verilen bir konu olduğunu belirtmiştir. Yaklaşık iki milyon Rohingya Müslümanının en temel haklarının dahi ellerinden alındığına ve sorunlarını anlatmalarına izin verilmediğine vurgu yapan YARDIM, bu olayların son perdesinin 25 Ağustos 2017’den bu yana Arakan’ın kuzeyinde başlayan çatışmalarla sürdüğünü ifade etmiştir.

Diğer taraftan, Rohingya Müslümanlarının Myanmar Hükümeti tarafından ulusal güvenliğe tehdit olarak görüldüğünü belirten Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Dr. KYAW, Rohingya Müslümanlarının ne hükümete ne de topluma karşı düşmanca bir tavır içinde olmadıklarını ifade etmiştir. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve önemli insan hakları örgütlerinin bu trajediden haberdar olmalarına rağmen sessiz kalmayı tercih etmelerine dikkat çeken Dr. KYAW, Rohingya Müslümanlarının siyasi ve toplumsal ihtiyaçları ile eğitim, sağlık ve istihdam konularındaki ihtiyaçlarının karşılanmasında Türkiye’nin önemli bir rol üstlendiğini ve bu rolü üstlenmeye devam etmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Dr. KYAW’ın ardından söz alan Dekanımız Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL, Myanmar’daki Rohingyalar hakkında küresel bilinç oluşturulması gerektiğine vurgu yapmıştır. Hak ihlallerini uluslararasılaştırmanın bu bilincin oluşturulmasına katkı sunacağını belirten Prof. BÜLBÜL, uluslararası toplumun Myanmar üzerinde baskı kurmasının sağlanması ve uluslararası çözüm grubu oluşturulması gerektiğine işaret etmiştir. Yerlerinden edilen Rohingyalara ev sahipliği yapan Bangladeş’e katkı sunmayı ve sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Prof. BÜLBÜL, insani yardımın ötesine geçilerek, konuya stratejik yaklaşan kurumların oluşturulmasını önermiştir.

Son olarak, Prof. BÜLBÜL’den sonra söz alan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul Üyesi Prof. Dr. Yusuf BALCI ise Arakan’da yaşanan trajediye dikkat çekmiştir. İnsani yardım reflekslerimizin gelişmiş olduğuna işaret eden Prof. BALCI, orta ve uzun vadede kalıcı yapısal gelişmeye dönük önlemler alınarak Arakanlıların eğitim seviyelerinin, sağlık durumlarının ve ekonomik durumlarının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Orta ve uzun vadeli kalıcı yapısal gelişmelerin sağlanmasında bilginin esas güç olduğunu belirten Prof. BALCI, Arakan konusunda bilimsel çalışmalara ağırlık verilmesinin ve bilimsel araştırma merkezlerinin kurulması gerektiğini ifade ederek sözlerine son vermiştir.

Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrencilerin katıldığı panel, katılımcıların soruları ve katkılarının ardından sona ermiştir.

http://www.haberturk.com/yerel-haberler/13911041-25-agustos-arakandaki-buyuk-trajedinin-son-perdesi-oldu

http://www.mynet.com/haber/guncel/25-agustos-arakandaki-buyuk-trajedinin-son-perdesi-oldu-3543096-1SBF_Bulusmalari_Arakan_1SBF_Bulusmalari_Arakan_2SBF_Bulusmalari_Arakan_3Arakan_2Arakan_4

<