PROF. DR. MURAT ÖNDER VE MURAT KÖYLÜ KAYFOR15 DE BİLDİRİ SUNDU

1-4 Kasım 2017 tarihleri arasında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu 15 (KAYFOR15)’e Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Önder ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora öğrencisi Murat Köylü “Yerel Yönetim Kamu Hizmetlerinde Dijital Modelleme ve Simülasyon Yöntemlerinin Kullanımı; Yalova Kent İçi Ulaşım Hizmetleri Örneği” başlıklı bildiri ile katılmıştır.

Son yıllarda sosyal bilimler alanında yapılan dünya çapındaki araştırmalarda kullanılan Karmaşıklık Kuramı ve Karmaşık Araştırma Yöntemlerinin, Türkiye Kamu Yönetimi araştırmalarında da kullanılabilirliğinin değerlendirilmesini amaçlayan bildiri, yüksek katılımlı bir panel ile dinleyicilere sunulmuştur. Karmaşık araştırma yöntemlerinden en çok tercih edilen “Etmen Temelli Modelleme ve Simülasyon” yöntemi ile Yalova İli Kent İçi Ulaşımı ve Minibüs Hatlarının kent içinde kullanıldığı yollar, araçlar ve diğer etmenler model tasarımına dâhil edilerek, bilgisayar simülasyonu ile gerçek duruma uygun ve serbest zamanlı olarak işletilmesi ve veri toplama aşamaları inceleme sonuçları sunulmuştur.

Bildiride kullanılan Modelleme ve Simülasyon ile analiz yöntemi Türkiye Kamu Yönetimi Araştırmalarında ilk kez kullanılması nedeni ile dinleyici kurum ve üniversite temsilcileri tarafından yoğun ilgi görmüş ve gerek araştırmacı ve gerekse yerel yönetim birimlerince ortak proje ve çalışma teklifleri almıştır.KAYFOR15_1KAYFOR15_2KAYFOR15_3KAYFOR15 ÖZET KİTABI

<