HAZAN GÜLER 2017 KARTEPE ZİRVESİNDE BATI MEDYASINDA 15 TEMMUZ DARBESİNE İLİŞKİN İLK İZLENİMLER KONULU BİLDİRİ SUNDU

 

26-28 Ekim 2017 tarihileri arasında Kocaeli Kartepe'de düzenlenen Kartepe Zirvesi-Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu'na fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Önder ve Araştırma Görevlisi Hazan Güler "Batı medyasında 15 Temmuz Darbesine İlişkin İlk İzlenimler" konu başlıklı bildiri ile katıldılar.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya ait 12 gazeteden Türkiye'deki darbe girişimini konu alan toplam 100 haber metni ve köşe yazısının bir değerlendirmesi olan tebliğ, dinleyicilerle paylaşılmıştır. Çalışma kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminin ertesinde Batı'nın ilk izlenimlerini görmek amacıyla, söz konusu gazetelerden 16 Temmuz 2016'ya ait haber metinleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Gazete metinleri; Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi (29. Madde), Profesyonel Gazeteciler Derneği (PSJ) Etik Kodları ve Robert Dahl'ın Demokrasi kriterleri çerçevesinde incelenerek Pozitif/Nötr/Negatif/Karma şeklinde kodlanmış ve bu sayede sonuçların istatiksel olarak görülmesi sağlanmıştır. Sunum süresince, hem çalışma taslağı hem de çalışmaya konu gazetelerin Türkçeye tercüme edilmiş içeriklerinden örnekler paylaşılmıştır. Sunum sonunda ise bulgu ve çıkarımlar dinleyicilere aktarılmıştır. Sunumun ardından dinleyicilerin soruları yanıtlanmıştır.

Çalışmanın 15 Temmuz'un hemen ertesinde pek çok gazeteyi tarayarak yapılmış olması, sempozyum kapsamında büyük ilgi uyandırmıştır. sınum1sunum2sunum3sunum4

<