SBF BULUŞMALARI 1 (VEFATININ 14. YILINDA “ALİYA İZZETBEGOVİÇ” PANELİ) GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen Aliya İzzetbegoviç anma paneli, üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sn. Musa Kazım Arıcan Moderatörlüğünde, Doç. Dr. Rahman Ademi, Öğr. Gör. Adisa Avdic Küsmüş ve Yazar Ahmet Tezcan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Doc. Dr. Giray Sadık tarafından yapılan açılış konuşmasında Aliya İzzetbegoviç’in Türk siyasi tarihi açısından önemi vurgulandı. Daha sonra senaryosu panelistler arasında bulunan Ahmet Tezcan tarafından  kaleme alınan ve ocak ayında TRT’de yayınlanacak olan Aliya dizisi fragmanı gösterildi.

Moderatör Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan başkanlığında başlayan panelde, ‘herkesin ortak adı Aliya..’ olarak adlandırılırken Bosna için çabaları ve entelektüel yapısı vurgulandı. Panelistlerden  ilk sözü Yazar Ahmet Tezcan aldı ve Bosna’ya ilk seyahatinin 2004 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın basın danışmanlığı sırasında gidip çok etkilendiğini belirtti. Boşnakların yapı olarak Türklerden farklı olarak daha Batılı olduklarını ve soğukkanlı davrandıklarını vurgulayan yazar, Bosna Hersek’in günlük hayat ve toplumsal yönlerine dair anekdotlarını izleyicilerle paylaştı. Aliya bağlamında ise,  genellikle ön sıfat olarak Aliya’nın müslüman sıfatını kullandıpını ve bu Müslüman yönünü genel hatlarıyla annesinden aldığını vurguladı. Aliya’nın kaleme aldıpı Özgürlüğe Kaçışım adlı kitabında Aliya’nın bakış açısını değerlendiren yazar kainatın başlangıç ilkesi olarak “rıza” nın esas olduğunu değerlendirmiştir. Bütün resme bakıldığında herşeyin başının ‘Dil ile ikrar, kalp ile tastik’ olduğunu ifade etmiştir. Aliya’nın insanlığına vurgu yapan yazar, onun önce iyi bir insan olduğunu bunun da onu iyi bir Müslüman yaptığını belirtmiştir.

İkinci olarak söz alan Adisa Avdic Küsmüş ise, Aliya’nın hakettiği değeri ne yazık ki Bosna’da tam anlamıyla bulamadığını, Avrupa’da ise haksızlık yapılarak Aliya savaş başlatan diğer milliyetçi liderler gibi anıldığını vurguladı. Aliya’nın fikirlerinin herkes için önemini belirten Adisa Avdic Küsmüş, Aliya’nın iki öngörüsünden bahsetmiştir; ‘1) komünizm çökecek,…2) Müslümanlık yükselecek..’ . Bu öngörülerden ilkinin gerçekleştiğini ancak ikinicisinin bilgi eksikliği ve birlik olamamaktan dolayı gerçekleşemediğini belirtmiştir. Ayrıca, Aliya’nın kadınların eğitimine verdiği önemin de altını çizen öğretim görevlisi, kadının da toplumsal yapıda erkek kadar hak sahibi olduğunu aktarmıştır.

Son olarak söz alan Doç. Dr. Rahman Ademi ise sözlerine Saraybosna’da insanlar arası ayrımın çok belirgin olmadığını ve Camii’de buluşulduğu sürece herkesin eşit olduğu bir toplum yapısından bahsetmiştir. Aliya’nın gençlik yıllarına vurgu yapan  Rahman Ademi, o yıllarda Aliya için gönül ve akıl arasında git geller olduğunu ancak Aliya’nın kendini en mutlu hissettiği zamanların ise gönül ve akıl ın birlik olduğu noktalar olduğunu vurgulamıştır. Aliya’nın son derece eleştiriye açık bir lider olduğu ve savaş döneminde bile medya’ya sansür uygulamadığını belirtti. Son olarak, Aliya’ya röportaj sırasında Alman muhabir tarafından yöneltilen ‘bu kadar zulme karşı siz neden intikam emri vermediniz?’ sorusuna Aliya ’Benim inandığım kitap buna izin vermez’ şeklinde cevap verilerek Müslümanlığına verdiği önem ve yaşam tarzı ifade edilmiştir.ALİYA-1ALİYA-2ALİYA-3ALİYA-4ALİYA-5ALİYA-6ALİYA-7ALİYA-8

<