biyomedikal-program hakkında

Programın amacı:

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programının amacı, biyomedikal sistemlerini, donanımlarını ve özelliklerini bilen, biyomedikal cihazların kurulumunu, tamirini, bakımını, kalibrasyonlarını yapabilecek ve kendi işletmesini açabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi biyomedikal cihaz teknolojisi teknikeri yetiştirmektir.

Eğitim Süreci:

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında öğrenciler ön lisans düzeyinde 2 yıllık bir eğitim almaktadırlar. Gördükleri dersler ve staj öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin alt yapısını oluşturmaktadır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programındaki 2 yıllık eğitim süresince öğrenciler Tıbbi Laboratuvar Cihazları, Teknik Servis Organizasyonu, Doğru Akım Devre Analizi gibi teorik dersler almakla birlikte, yaz stajı gibi uygulamalı eğitimler de yapılmaktadırlar.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Önlisans Programı’nın ikinci yarıyılı sonunda yaz döneminde öğrenciler 30 (otuz) işgünü iki yüz kırk (240) saat olarak uygulamalarını yaparlar. Stajın amacı, öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek ve görev yapacakları kurumlardaki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve hizmet sürecini tanımalarını sağlamaktır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Önlisans Programı’nda eğitim gören her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla mezun olmadan önce uygun görülen kurumlarda staj yapmak zorundadır. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye ait olmakla birlikte, staj için önerilen kurum/kuruluşun uygunluğu bölüm tarafından onaylanmalıdır.

İstihdam Olanakları:

Biyomedikal cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, laboratuvarlarda görev alabildikleri gibi, kendi adlarına da özel işyeri açabilirler.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları:

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Önlisans Programı, 2017 yılı itibariyle üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olup ilk kez 2017 yılında öğrenci kabul edecektir. 2017 yılında YGS-1 puanıyla 30 öğrenci programa yerleştirilebilecektir. Detaylı bilgi için 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu inceleyiniz.