optisyenlik-program hakkında

Programın amacı:

Göz hastalıkları uzmanı hekimler tarafından verilen reçetelerde belirtilen numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini hastaya sunan, standartlara uygun olarak gözlük montajı yapan, onaran, tespitini sağlayan ve kişinin kullanımına uygun hale getiren sağlık elemanı yetiştirmektir.

Eğitim Süreci:

Optisyenlik Programında öğrenciler ön lisans düzeyinde 2 yıllık bir eğitim almaktadırlar. Gördükleri dersler ve staj öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin alt yapısını oluşturmaktadır.

Optisyenlik Önlisans Programındaki 2 yıllık eğitim süresince öğrenciler Göz Anatomisi, Görme Optiği, Göz Hastalıkları gibi teorik dersler almakla birlikte, Optisyenlik Uygulamaları ve Staj gibi uygulamalı eğitimler de yapılmaktadırlar.

Optisyenlik Önlisans Programı’nın ikinci yarıyılı sonunda yaz döneminde öğrenciler 30 (otuz) işgünü iki yüz kırk (240) saat olarak uygulamalarını yaparlar. Stajın amacı, öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek ve görev yapacakları kurumlardaki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve hizmet sürecini tanımalarını sağlamaktır.

Optisyenlik Önlisans Programı’nda eğitim gören her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla mezun olmadan önce uygun görülen kurumlarda staj yapmak zorundadır. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye ait olmakla birlikte, staj için önerilen kurum/kuruluşun uygunluğu bölüm tarafından onaylanmalıdır.

İstihdam Olanakları:

Optisyenler göz hekimi tarafından görme belirlenmiş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının ortadan kaldırılması veya azaltılması için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan kişidir.

Programı bitiren öğrencilere Optisyenlik ön lisans diploması ve “Optisyen” ünvanı verilir. Optisyenlik programı mezunları, özel sektörde optisyenlik kurumlarında sorumlu müdür olarak çalışabileceği gibi bireysel çalışma imkanından faydalanarak kendi iş yerlerini açabilirler.

Ayrıca, Optisyenlik önlisans programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na girerek  Fizik 4 yıllık lisans bölümünü de bitirebilirler.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları:

Optisyenlik Önlisans Programı, 2017 yılı itibariyle üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olup ilk kez 2017 yılında öğrenci kabul edecektir. 2017 yılında YGS-1 puanıyla 30 öğrenci programa yerleştirilebilecektir. Detaylı bilgi için 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu inceleyiniz.