ağız ve diş-program hakkında

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2010 yılında kurulmasına ragmen çok hızlı büyüyen ve dünya standartlarında eğitim vermekte olan ve imkanlarını gün geçtikçe artıran ve geliştiren bir üniversitedir. Ayrıca bünyesinde kaliteli öğretim üyelerini barındırması ve konumu sebebiyle hali hazırda Türkiye’nin çok tercih edilen üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Programı 2017-2018 eğitim öğretim yılında 40 genel kontenjan 1 okul birinciliği kontenjanı ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Program, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) bünyesinde yürütülecektir. Bu programa YGS-2 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Programın amacı:

Diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta kabulünde, tedavisinde ve kayıtlarında sorumluluk alacak, toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini tam olarak kullanabilecekleri iş ve aktivite alanları sağlamaktır. Eğitim süresince sağlanan staj olanakları öğrencilerin kendilerini azami düzeyde geliştirmeleri için büyük fırsat sağlamaktadır. Meslek Yüksekokulu'nun eğitim programı sadece teorik gelişimi hedeflememelidir. Aynı zamanda güçlü bir pratik alt yapıyla eğitim pekiştirilmelidir. Günümüz iş dünyasında son derece önemli olan insan ilişkileri vurgulanmakta ve bireyin sosyal açıdan da tam olarak olgunlaşması sağlanmaktadır. 

Ağız ve Diş Sağlığı Programı'ndan mezun olanlara “Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans” diploması ve Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) ünvanı verilir. 

•  Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 

• Öğrenci programı tamamlamadan ayrıldığında, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modülleri gösteren bir belge verilir. 

•  Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir. 

Programın Tanıtımı

Program, diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta tedavisi sırasında yardımcı olacak, bunun yanı sıra hasta kabulünde sorumluluk alacak ''Diş Hekimliği Klinik Yardımcı'' elemanları yetiştirir.


Çağımızda ilerleyen diş hekimliği mesleğinde bir diş hekiminin bir kliniği ideal bir şekilde tek başına idare etmesi zordur. Bu açıdan diş hekimliği yardımcısı büyük önem taşımaktadır. Geçmişte bu yardımcılar herhangi bir eğitimden geçmeksizin çıraklık döneminden sonra mesleklerini sürdürmüşlerdir. Bir diş hekimliği kliniğinin uygun şekilde yürütülmesi için bilimsel açıdan donanımlı ve gerekli eğitim ve beceri düzeyine sahip personeli istihdam etmesi zorunludur. Gelişmiş ülkelerde de benzer bir uygulama gerçekleştirilmektedir. İki yıl süren ön lisans programı boyunca öğrenciler konunun uzmanı diş hekimliği fakültesi öğretim üyeleri tarafından eğitilmekte ve mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı en güvenilir kaynaklardan edinmektedirler. Eğitim süreci hem teorik ve hem de pratik uygulamaları içeren bir dönem olacaktır. Öğrencilerin iş yerlerindeki eğitimi, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.

Eğitim Süreci

Diş Hekimliği Hizmetleri Bölümü'nde açılan bu programın eğitim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçedir. Eğitim süresince; mesleki dersler ve Türk dili gibi genel dersler okutulur. Dersler 132 m2’ lik 100 öğrenci kapasiteli sınıflarda işlenir. Programın yürütülebilmesi için gerekli olan uygulama alanı fantom simülasyon laboratuarı ve diş klinikleridir. Fantom simülasyon laboratuarı AYBU Etlik yerleşkesinde bulunmaktadır. 42 öğrencinin aynı anda çalışabileceği 85 m2’lik Fantom simülasyon laboratuarı bulunmaktadır. Diş klinikleri de AYBU Diş hekimliği Fakültesi bünyesinde sağlanacaktır.

Öğrenci yeterlilikleri teorik ve pratik sınavlar ile klinik uygulamalar sonucu belirlenir. Ayrıca üniversitemizde kantin, kafeterya ve öğrencilerin ücret karşılığı faydalanabileceği yüzme havuzu mevcuttur.

Ağız Ve Diş Sağlığı Teknikerinin Yetki, Görev Ve Sorumlulukları

• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.

İlgilendiği Konulara Örnekler

• Diş ünitelerini muayene ve diğer işlemlere hazır hale getirir, kullanılan malzemelerin ön yıkamasını, yüzey dezenfeksiyonunu ve sterilizasyonunu yapar.
• Hasta muayenesinde hekime yardımcı olur.
• Hekimin uygulayacağı tedavi şekline göre gerekli malzemeleri temin eder, hazırlar, tedavi işlemleri esnasında tedaviyi yürüten hekime yardım eder.
• Klinikteki tedavi ve sarf malzemelerinin tedarik ve kontrolünde görev alır.
• Koruyucu diş hekimliği uygulamalarında diş hekimine yardımcı olur.

Staj

Programdan mezun olabilmek için staj ve benzeri çalışmalar AYBU Diş hekimliği Fakültesi bünyesinde 2., 3. ve 4. yarıyıllarda olmak üzere gerçekleştirilecektir. Her klinik staj çalışmasını ve başarı değerlendirmesini kendi bünyesinde gerçekleştirecektir. Öğrencilerin 1. Yılın sonunda 30 iş günü staj yapma zorunlulukları vardır.

İstihdam Olanakları

Sağlık Bakanlığı verileri göstermektedir ki, ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili personele olan talep, arzın çok üstünde kalmaktadır. Ülkemizde, 2023 yılında yaklaşık 30.000 diş hekimi ihtiyacı doğacağı ve aynı dönem itibariyle diş hekimi sayısının ise 20.00 dolaylarında seyredeceği hesaplanmaktadır. Bu verilere göre, diş hekimi açığına paralel olarak ağız ve diş sağlığı personeline olan talebin de benzer bir seyir izleyeceği öngörülebilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler hastanelerde "Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri" olarak çalışabilmektedir. Bu bölümden mezun olanlar diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Devlet ve özel hastanelerde Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerine ciddi ihtiyaç duyulmaktadır.

Meslekte İlerleme

Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı´nda başarılı oldukları takdirde, "Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi" gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.