ENF PROGRAM HAKKINDA

Programın Amacı:

Bu programın amacı sinir sistemi fonksiyonlarının bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların teşhis edilmesinde yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek elemanların yetiştirilmesidir. Beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi ve bu fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için uygulanan nörofizyolojik tetkik yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, Elektronörofizyoloji ve Nöroloji uzmanları gözetimi ve denetiminde çalışacak nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesi temel amaçtır.

Meslek Tanımı:

Elektronörofizyoloji teknikeri, uzman hekime EEG (Elektroensefalografi), EMG (Elektromiyografi) ve PSG (Polisomnografi) gibi elektronörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında yardım eden, hekimin gözetiminde çalışıp hekime destek olan sağlık teknikeridir. Teknikerler; EEG, EMG, PSG ve uyarılmış potansiyel incelemeleri yaparak elde ettiği veriler için inceleme protokolleri geliştirir ve analizleri hekimle görüşür. Elektronörofizyoloji teknikerlerinin görevleri şu şekilde sıralanbilir:

·         Çekimler için gerekli bulunan araç ve gereçleri hazır bulundurmak,

·         Elektroensefalografi (EEG) çekmek,

·         Çekim esnasında hastayı gözlemlemek ve takip etmek, hastanın durumunu (özellikle nöbet geçirmesi vb. durumlarda) hekimle görüşmek,

·         Sinir ileti çalışmaları (ENG) yapmak,

·         Polisomnografi cihazlarını kullanmak,

·         Beyin sapı uyarılma potansiyellerinin çekimini yapmak,

·         Görsel uyarılma potansiyellerinin çekimini yapmak,

·         Duyusal uyarılma potansiyellerinin çekimini yapmak

·         Yaptığı uygulamalara dair hasta kayıtlarını tutmak,

·         Sorumluluğu altında bulunan ve kullandığı tıbbi malzeme ve araçların periyodik kalibrasyon, bakım ve onarımlarını yapmak

·         Kullandığı tıbbi cihazların arıza durumunda bölüm sorumlularına ve biyomedikal ünitesine durumu bildirmek,

·         Kontrolünde bulunan ve kullandığı tıbbi demirbaşlar için gerekli sarf malzemeleri temin etmek

Eğitim Yapısı:

Elektronörofizyoloji önlisans programında eğitim süresi 2 yıldır. Program müfredatı öğrencilerimizin meslek hayatlarında kullanacakları bilgi ve beceriler üzerine kurulmuştur. Eğitimin ilk yılında Fizyoloji, Nöroloji, Eletroensefalografi, Tıbbi Terminoloji, Nöro-anatomi gibi meslek dersleri bulunmaktadır. Programın ikinci yılında ise Tıp Elektroniği, Uyku Polisomnografi EMG, Uyarılma Potansiyelleri gibi dersler bulunmaktadır. Bu derslerin yanısıra öğrencilerimiz için staj imkânı da bulunmaktadır.

Staj:

Elektronörofizyoloji Önlisans Programı’nın ikinci yarıyılı sonunda, eğitim öğretimin yapılmadığı yaz aylarında öğrenciler 30 (otuz) işgünü iki yüz kırk (240) saat olarak uygulamalarını yaparlar. Elektrofizyoloji stajı Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve tam teşekküllü sağlık kurumlarında staj yapılabilmektedir. Öğrenciler staj sayesinde meslekleri ile ilgili iş alanlarını tanıma, eğitimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanma ve uygulama yeteneklerini geliştirme fırsatı elde ederler.

Unvan ve Çalışma Alanları:

Bu programdan mezun olanlara “Elektronörofizyoloji Önlisans Diploması” verilir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler “Elektronörofizyoloji Teknikeri” ünvanı alırlar. Elektronörofizyolojinin çalışma alanları sağlık sektöründe çok önemli ve geniş bir yere sahiptir. Mezunlarımız; nöroloji, KBB, psikiyatri, çocuk, göğüs hastalıkları ve fizyoloji birimlerindeki uzmanların denetiminde çalışabilecekleri gibi elektroansefalografi, uyarılma potansiyelleri, elektronöromiyografi, introperatif monitorizasyon ve uyku ünitelerinde de görev alabilirler. Ayrıca, çeşitli bilimsel araştırma ve projelerde elektronörofizyoloji teknisyeni olarak çalışabilirler.

İstihdam Olanakları:

Elektronörofizyoloji teknikeri unvanını alan mezun sayısı ülkemizde oldukça azdır; teknolojilik yeniliklerin sağlık alanındaki öneminin arttığı günümüzde elektronörofizyoloji alanında önemli bir istihdam açığının olduğu bilinmektedir. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, devlet ve sosyal sigorta hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve polikliniklerde uzman hekim gözetim ve denetiminde çalışabilmektedirler.

Mesleğin Geleceği:

Programın geleceği parlak olup mezunlar gerek kamu gerek özel sağlık kurumlarında görev alabilmektedirler. KPSS sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında “Sağlık Teknikeri” olarak kolaylıkla istihdam edilebilirler. Eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında (DGS)  başarılı oldukları takdirde  “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”, “Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yaparak 4 yıllık (Lisans) eğitimine devam hakkı kazanabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:

Mesleği seçecek kişiler şu özelliklere sahip olmalıdır:

·         fizik ve biyolojiye ilgili ve bu alanlarda başarılı

·         insan sağlığına meraklı

·         işbirliğine açık

·         insanlarla pozitif ilişki kurmaya açık

·         dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi

·         araştırma ve incelemeye istekli

Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Elektronörofizyoloji teknikerlerinin çalışma ortamları gayet temizdir. Bu mesleği sürdüren kişiler çalışmaları sırasında hastalarla, hasta yakınlarıyla iletişim halindedir; bu nedenle onların duygularına anlayış gösterme, sabırlı ve hosgörülü muamele önemlidir. Ayrıca bu meslek grubu kendi meslektaşlarıyla, doktorlarla, hemşirelerle de iletişim içinde bulunur.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları:

Mesleki ve Teknik liselerin Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Laboratuvar Hizmetleri, Sağlık Astsubay Hazırlama, Acil Sağlık Hizmetleri, Anestezi ve Reanimasyon, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu, Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar bölümlerinden mezun olanlar Elektronörofizyoloji Önlisans Programı’na sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ayrıca, bu bölümlerden mezun olmayıp Yüksek Öğretime Giriş sınavından yeterli YGS-1 puanı alan öğrenciler de Elektronörofizyoloji Programı’na yerleşebilmektedirler. 2015 ÖSYS Yükseköğretim Kontenjanlarına gore, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Elektronörofizyoloji Önlisans Programı’na sınavsız geçişle 12, YGS-1 puanıyla 8 öğrenci kabul edilecektir. Detaylı bilgi için 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu inceleyiniz.

 

 

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

 

Yerleştirme Tarihi

YGS puanıyla yerleşen

Sınavsız Geçişle Yerleşen

Kontenjan

Puan Türü

Taban puanı

Tavan puanı

Kontenjan

OBP

2016

15

YGS-1

320,268

419,960

15

438,800

2015

8

YGS-1

297,555

343,056

12

295,900

 

2016 YILINDA YAPILAN YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ PROGRAMI ÜLKE GENELİNDEKİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ PROGRAMLARI ARASINDA;

 YGS PUANIYLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN TABAN PUANI BAKIMINDAN 13. SIRADA; TAVAN PUANI BAKIMINDAN 3. SIRADA YER ALMAKTADIR.

SINAVSIZ GEÇİŞLE ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANINA GÖRE YERLEŞEN ÖĞRENCİLARİN PUANI BAKIMINDAN 5. SIRADA YER ALMAKTADIR.