ÇKBH PROGRAM HAKKINDA

Programın amacı:

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı; Çocuk Evleri, Sevgi Evleri, ve Çocuk Destek Merkezleri’ndeki çalışmaları yönlendirebilecek, sürdürebilecek ve değerlendirebilecek nitelikli elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu programın en temel amacı, çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan çocukların yerleştirildiği çocuk evleri, sevgi evleri ve çocuk destek merkezleri gibi kurumlarda çocukların korunması ve bakımına yönelik hizmet edebilecek, onlara eğitimsel, sosyal ve manevi açılardan destek olabilecek bakım elemanlarının yetiştirilmesidir.

Eğitim Süreci:

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programında öğrenciler ön lisans düzeyinde 2 yıllık bir eğitim almaktadırlar. Gördükleri dersler ve staj öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin alt yapısını oluşturmaktadır. 

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Önlisans Programındaki 2 yıllık eğitim süresince öğrenciler Sosyal Refah Hizmetlerine Giriş, Öğrenme Psikolojisi, Korunmaya Muhtaç Çocuklar, Din Eğitimi ve Çocuk, Çocuk Hakları ve Hukuku,  Çocuk İhmali ve İstismarı gibi teorik dersler almakla birlikte, ikinci yarıyıl sonunda yaz döneminde staj yapmaktadırlar.

Staj:

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Önlisans Programı’nın ikinci yarıyılı sonunda yaz döneminde öğrenciler 30 (otuz) işgünü iki yüz kırk (240) saat olarak uygulamalarını yaparlar. Stajın amacı, öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek ve görev yapacakları kurumlardaki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve hizmet sürecini tanımalarını sağlamaktır.

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Önlisans Programı’nda eğitim gören her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla mezun olmadan önce uygun görülen kurumlarda staj yapmak zorundadır. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye ait olmakla birlikte, staj için önerilen kurum/kuruluşun uygunluğu bölüm tarafından onaylanmalıdır. Öğrencilerimiz, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Çocuk Evleri, Sevgi Evleri, Yetiştirme Yurtları, Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimleri, Kamu ve STK’lara Ait Sokak Çocukları Merkezleri gibi çocuk korumaya yönelik özel/kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapabilmektedir.

İstihdam Olanakları:

Bu program ilk kez üniversitemiz tarafından açılan bir program olup ülkemizin ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Mezunlarımızın başlıca çalışma alanları çocuk korumaya yönelik kurum ve kuruluşlardır.

Mezunlarımız başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu ve özel sosyal hizmet kurumlarında, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Bunun dışında, sivil toplum örgütlerinde de istihdam edilebilmektedirler. Çocukların devlet korumasına alındığı mülteci merkezlerinde, sosyal çalışma gerektiren çeşitli projelerde, Unicef gibi uluslararası organizasyonlarda ve gönüllü yardım kuruluşlarında yönetici, bakım uzmanı vb. görevlerde bulunabilirler.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları:

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Önlisans Programı, 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle sadece Yüksek Öğretime Giriş sınavından yeterli YGS-5 puanı alan öğrencileri de kabul etmektedir. 2015 ÖSYS Yükseköğretim Kontenjanlarına göre, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Önlisans Programı’na sınavsız geçişle 12, YGS-5 puanıyla 8, 2016-2017 eğitim öğretim yılında YGS-5 puanıyla 15, sınavsız geçişle 15 öğrenci kabul edilmiştir. Ancak 2017 -2018 eğitim öğretim yılında sadece YGS-5 puanıyla 40 öğrenci programa kabul edilmiştir. Detaylı bilgi için 2018-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu inceleyiniz.

Mesleğin Geleceği:
 
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı 2018 yılı itibariyle Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilecek programlar arasında yerini almıştır.
Eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında (DGS)  başarılı oldukları takdirde  “Çocuk Gelişimi” ve “Okul Öncesi Öğretmenliği” lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yaparak 4 yıllık (Lisans) eğitimine devam hakkı kazanabilirler. Detaylı bilgi için 2018-DGS ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI  KILAVUZU'nu inceleyiniz.

 

ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ

 

Yerleştirme Tarihi

YGS puanıyla yerleşen

Sınavsız Geçişle Yerleşen

Kontenjan

Puan Türü

Taban puanı

Tavan puanı

Kontenjan

OBP

2017

40

YGS-5

286.86268

364.69518

-

265.99616

2016

15

YGS-5

338,443

393,189

15

422,150

2015

8

YGS-5

304,763

327,911

12

398,200

 

ÜNİVERSİTEMİZ ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ PROGRAMI ÜLKEMİZ GENELİNDE AÇILMIŞ İLK PROGRAM OLUP 2015, 2016 ve 2017 YILINDA YAPILAN YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE 1. SIRADADIR.